دانلود رمان سقوط عشق 

دانلود رمان سقوط عشق 

ژانر : -

:  داستان تنهایست… اه وحسرت است… ترس واضطراب مادریست سٔ ک درپرتگاهی زندگی قرار میگیردو ا درر تقلایش به سقوط ختم میشود…. درپس این سقوط اشتباهی پنهان شده ک تاوانش بردوش دخترش سنگینی میکند واوزندگیش رادرپس تاوان گناه مادرش هرچندسخت میپردازد…

دانلود رمان سقوط عشق pdf از زهرا حاجی زاده با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان زهرا حاجی زاده مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان: 
داستان تنهایست…
اه وحسرت است…
ترس واضطراب مادریست سٔ ک درپرتگـاهی زندگی قرار مـیگیردو ا درر تقلایش به سقوط ختم مـیشود…. درپس این سقوط اشتباهی پنهان شـده ک تاوانش بردوش دخترش سنگینی مـیکند واوزندگیش رادرپس تاوان گناه مادرش هرچندسخت مـیپردازد…

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0