دانلود رمان شاهزاده های کاغذی  از مریم سادات حسینی

دانلود رمان شاهزاده های کاغذی  از مریم سادات حسینی

ژانر : - -

شاهزاده های کاغذی شاید تا به حال داستان های عاشقانه ی بسیاری خوانده باشی روایت لیلی و مجنون های روزگار و حکایت ازدواجهای اجباری که به عشق ختم میشود داستان سیندرلا هایی که شاهزاده های بلورین را اسیر عشق خود میکنند و قصه ی نفرتهایی که به عشق بدل میشود اما داستان من ! حکایت زندگی پر فراز و نشیب من شبیه به هیچ کدام از اینها نیست گویا تقدیر تمام پیچ و خم های زمانه را در مسیر من قرار داده شاهزاده های کاغذی روایت ارباب زاده هاییست که برق لباسهایشان تا صدهاکیلومتر چشم را میزند قصه ی کاخ های باشکوهیست که حسرت یک روزپادشاهی در آن را هزاران نفر بر دل دارند شاهزاده های کاغذی فقط یک افسانه نیست حکایت زندگی انسانهاییست که پوسته ی طلاییشان اسباب فریب منو توست بچه هایی که متولد میشوند که تکیه بر تخت های اجدادیشان حکومت کنند آنها که سفره های رنگینشان دست نخورده باقی میماند و به روی من و تو پوزخند میزند و من و تو ما همان هایی هستیم که گوشه ای مینشینیم و به سرنوشت لعنت میفرستیم نگاهشان میکنیم و تنها چیزی که چشمهایمان فریاد میزند کوهی از حسرت است و من و تو و تمام نگاه های حسرت آمیزی که به آنها خیره شده احمق هایی هستیم که اسیر چشمهایمان شده ایم اول رمان شاهزاده های کاغذی موهای پریشانم برروی شانه هایم رها شده اند و لبهای سفید و صورت رنگ پریده ام درماندگی ام را فریاد میزند  مردم عجیب نگاهم میکنند ولی مگرمهم است ؟! صدای غرش آسمان پرده ی سیاه افکارم را قیچی میزند //.چشم هایم..    

دانلود رمان شاهزاده های کـاغذی pdf از مریم سادات حسینی لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مریم سادات حسینی مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/رازآلود/طنز

خلاصه رمان شاهزاده های کـاغذی
شایـد تا به حال داستان های عاشقانه ی بسیاری خـوانده باشی
روایت لیلی و مجنون های روزگـار و حکـایت ازدواجهای اجباری که به عشق
ختم مـیشود داستان سیندرلا هایی که شاهزاده های بلورین را اسیر عشق
خـود مـیکنند و قصه ی نفرتـهایی که به عشق بدل مـیشود
اما داستان من ! حکـایت زندگی پر فراز و نشیب من شبیه به هیچ کدام از اینها نیست
گویا تقدیر تمام پیچ و خم های زمانه را در مسیر من قرار داده
شاهزاده های کـاغذی روایت ارباب زاده هاییست که برق لباسهایشان تا صدهاکیلومتر چشم را مـیزند
قصه ی کـاخ های باشکوهیست که حسرت یک روزپادشاهی در آن را هزاران نفر بر دل دارند
شاهزاده های کـاغذی فقط یک افسانه نیست حکـایت زندگی انسانهاییست
که پوستـه ی طلاییشان اسباب فریب منو تـوست
بچه هایی که متـولد مـیشوند که تکیه بر تخت های اجدادیشان حکومت کنند
آنها که سفره های رنگینشان دست نخـورده باقـی مـیماند و به روی من و تـو پوزخند مـیزند
و من و تـو ما همان هایی هستیم که گوشـه ای مـینشینیم و به سرنوشت لعنت مـیفرستیم
نگـاهشان مـیکنیم و تنها چیزی که چشمهایمان فریاد مـیزند کوهی از حسرت است
و من و تـو و تمام نگـاه های حسرت آمـیزی که به آنها خیره شـده
احمق هایی هستیم که اسیر چشمهایمان شـده ایم
رمان پیشنهادی:دانلود رمان خط و نشان مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان شاهزاده های کـاغذی
موهای پریشانم برروی شانه هایم رها شـده اند و لبهای سفیـد و صورت رنگ پریـده ام
درماندگی ام را فریاد مـیزند  مردم عجیب نگـاهم مـیکنند ولی مـگرمهم است ؟!
صدای غرش آسمان پرده ی سیاه افکـارم را قـیچی مـیزند //.چشم هایم..
 
 

لینک دانلود رمان شاهزاده های کاغذی  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0