دانلود رمان شرعی ولی غیر قانونی 

دانلود رمان شرعی ولی غیر قانونی 

ژانر : - -

: زنانی هستن که شرعین زنانی هستن که واقعاً مادرن مادر بچه هایی حلال شرعی بدون هیچ شک و شبهه ای زنانی با عقد نکاح دائم اما//// آیا همه ی زنها قانونین اگه زن کسی شدی عقدی و شرعی ولی تیزی زیر گلوت گرفتن که تو این طایفه اسم هیچ مردی نباید بره تو شناسنامه ی هیچ زنی چیکار می کنی… چطور می خوای ثابت کنی ازدواج کردی چطور می خوای ثابت کنی

دانلود رمان شرعی ولی غیر قانونی pdf سمـیه ف ح با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان سمـیه ف ح مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی/تلخ
خلاصه رمان:
زنانی هستن که شرعین زنانی هستن که واقعاً مادرن مادر بچه هایی حلال شرعی بدون هیچ شک و شبهه ای زنانی با عقد نکـاح دائم
اما////
آیا همه ی زنها قانونین اگـه زن کسی شـدی عقدی و شرعی ولی تیزی زیر گلوت گرفتن که
تـو این طایفه اسم هیچ مردی نبایـد بره تـو شناسنامه ی هیچ زنی چیکـار مـی کنی…
چطور مـی خـوای ثابت کنی ازدواج کردی چطور مـی خـوای ثابت کنی

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0