دانلود رمان ظرفیت تکمیل

دانلود رمان ظرفیت تکمیل

ژانر : -

: نیاز دختری شاد و پر هدف بعضی جاها مغرور ه و بعضی جاها خجالتی و گستاخ… سختی و تلخی مثل منو تو توی زندگیش داشته اما مال نیاز یه خورده بگی نگی از حد ظرفیتش بیشتر میشه روزگار باهاش جوری کنار میاد که حتی لحظه ای تو باورهاش نمیگنجه////

دانلود رمان ظرفیت تکمـیل pdf سحرناز بهرامـی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان سحرناز بهرامـی مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/غمـگین
خلاصه رمان:
نیاز دختری شاد و پر هدف بعضی جاها مغرور ه و بعضی جاها خجالتی و گستاخ…
سختی و تلخی مثل منو تـو تـوی زندگیش داشتـه اما مال نیاز یه خـورده بگی نگی از حد ظرفیتش بیشتر مـیشـه
روزگـار باهاش جوری کنار مـیاد که حتی لحظه ای تـو باورهاش نمـیگنجه////

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0