دانلود رمان عروس بدلی  از badri 

دانلود رمان عروس بدلی از badri 

ژانر : - - -

کارن، پسری که نمی‌تواند با گذشته‌ی مبهم و دردناکش کنار بیاید هومن که با شیطنت‌هایش همه را بیچاره کرده است؛ اما هیچ‌کس از درد پنهان‌شده در قلبش خبر ندارد و فرزین کسی که وجود دختری هم‌سن‌وسال خودش به‌عنوان زن‌بابا برایش غیرقابل‌تحمل است، سه پلیس جوان‌اند که بعد از مأمویتی مجبور به بازگشت با هواپیما می‌شوند؛ اما در فرودگاه چمدان کارن با شخص دیگری جابه‌جا شده و این آغاز آشنایی آن‌ها با شیوا و به‌وجودآمدن مشکل بزرگی برای آن‌هاست هیچ‌کدام حاضر به شکستن غرور خود برای میانبرزدن و خلاصی از این مشکل نیستند و در این میان، رفت‌وآمدهای شیوا و کارن با یکدیگر سبب علاقه‌مندشدن آن دو به یک دیگر می‌شود، غافل از اینکه این آشنایی و علاقه چه دردسرهایی برای آن‌ها به دنبال خواهد داشت! اول رمان همانطور که حواسش به پشتسرش بود، بهسرعت حصار چوبی مزرعه را دور زد که ناگهان متوجه خیسی دستانش شد و تازه یادش آمد که پدربزرگ بهتازگی آنها رنگ کرده بود از ترس پدربزرگ که چند متر آن طرفتر در حال دوشیدن شیر بود دستانش را قایم کرد و وقتی صدای پای هومن را شنید، دوباره شروع به دویدن کرد با ذوق داد زد: – هی هومن! عمراً بتونی من رو بگیری پسربچه از خوشحالی در پوست خود نمیگنجید الحق که این تابستان بهترین تابستان عمرش بود؛ البته اینطور به نظر میرسید پدرش برای مأموریتی مهم رفته بود و حاال فرصت زیادی داشت تا روزهای گرم و زیبای تابستانی را در مزرعهای سرسبز و زیبا به دور از دودودم تهران در خانهی بزرگ و باصفای مادربزرگ و پدربزرگ مهربانش با پسرعمویش هومن، بهترین دوست و همبازیاش بگذراند هومن  

دانلود رمان عروس بدلی pdf از badri با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان badri مـیباشـد
موضوع رمان : جنایی/پلیسی/عاشقانه/طنز
خلاصه رمان عروس بدلی
کـارن، پسری که نمـی‌تـواند با گذشتـه‌ی مبهم و دردناکش کنار بیایـد هومن که
با شیطنت‌هایش همه را بیچاره کرده است؛ اما هیچ‌کس از درد پنهان‌شـده
در قلبش خبر ندارد و فرزین کسی که وجود دختری هم‌سن‌وسال خـودش به‌عنوان
زن‌بابا برایش غیرقابل‌تحمل است، سه پلیس جوان‌اند که بعد از مأمویتی مجبور
به بازگشت با هواپیما مـی‌شوند؛ اما در فرودگـاه چمدان کـارن با شخص دیگری
جابه‌جا شـده و این آغاز آشنایی آن‌ها با شیوا و به‌وجودآمدن مشکل بزرگی برای
آن‌هاست هیچ‌کدام حاضر به شکستن غرور خـود برای مـیانبرزدن و خلاصی از
این مشکل نیستند و در این مـیان، رفت‌وآمدهای شیوا و کـارن با یکدیگر سبب
علاقه‌مندشـدن آن دو به یک دیگر مـی‌شود، غافل از اینکه این آشنایی و
علاقه چه دردسرهایی برای آن‌ها به دنبال خـواهد داشت!
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان نبض تپنده
قسمت اول رمان عروس بدلی
همانطور که حواسش به پشتسرش بود، بهسرعت حصار چوبی
مزرعه را دور زد که ناگـهان متـوجه خیسی دستانش
شـد و تازه یادش آمد که پدربزرگ بهتازگی آنها رنگ کرده بود
از ترس پدربزرگ که چند متر آن طرفتر در حال دوشیـدن شیر بود
دستانش را قایم کرد و وقتی صدای پای هومن
را شنیـد، دوباره شروع به دویـدن کرد
با ذوق داد زد:
– هی هومن! عمراً بتـونی من رو بگیری
پسربچه از خـوشحالی در پوست خـود نمـیگنجیـد الحق که
این تابستان بهترین تابستان عمرش بود؛ البتـه اینطور به
نظر مـیرسیـد
پدرش برای مأموریتی مهم رفتـه بود و حاال فرصت زیادی
داشت تا روزهای گرم و زیبای تابستانی را در مزرعهای
سرسبز و زیبا به دور از دودودم تـهران در خانهی بزرگ و
باصفای مادربزرگ و پدربزرگ مهربانش با پسرعمویش
هومن، بهترین دوست و همبازیاش بگذراند
هومن
 

لینک دانلود رمان عروس بدلی

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0