دانلود رمان عشقی به لطافت باران  ازنسرین قدیری 

دانلود رمان عشقی به لطافت باران  ازنسرین قدیری 

ژانر :

عشقی به لطافت باران باغ حسام چشم اندازی بسیار زیبایی داشت و با وجود نزدیکی به میدان تجریش ، از آب و هوای دگرگونه ای برخوردار بود باغ در سراشیبی یکی از خیابان های فرعی دربند، در جعفر آباد واقع بود سراسر ضلع جنوبی ان مجاور رودخانه ی بزرگ و عمیق میان سعد آباد و جعفر آباد قرار داشت حسام شریفی ،با وجود کار و مشغله ی فراوانی که داشت ساعتهای متمادی همراه با باغبانش در باغ بزرگ منزلش می پلکید و به گلها و گیاهان مورد علاقه اش رسیدگی می کرد او این باغ را با تمام درختان سرسبز و تنومندش و با تمام گلهای زیبا و عطر آگینش می پرستید و به آن عشق می ورزید در وسط باغ عمارت اصلی قرار داشت که ساختمانی بزرگ و مجهز بود دو سالن پذیرایی وسیع و مجاور هم که با پله های مفروش و پهن به اتاق خوابهای بسیار شیک و متعدد که همگی چشم اندازهای قشنگی داشتند ،ختم می شد اول رمان عشقی به لطافت باران اغ حسام چشم اندازی بسیار زیبا یی داشت و با وجود نزدیکی به میدان تجریش ،از آب و هوای دگرگونه ای برخوردار بود .باغ در سراشیبی یکی از خیابان های فرعی دربند، در جعفر آباد واقع بود .سراسر ضلع جنوبی ان مجاور رودخانه ی بزرگ و عمیق میان سعد آباد و جعفر آباد قرار داشت . نسیمی که از کوههای شمال می وزید ،در میان برگهای درختان انبوه می پیچید و همراه با خنکی و صدای زمزمه ی همیشگی آب رود خانه ، هوای مطبوع و دلپذیری را به ویزه در تابستانها برای اهالی باغ به برای اهالی  

دانلود رمان عشقـی به لطافت باران pdf ازنسرین قدیری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان نسرین قدیری مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه
خلاصه رمان عشقـی به لطافت باران
باغ حسام چشم اندازی بسیار زیبایی داشت و با وجود نزدیکی به مـیـدان تجریش ،
از آب و هوای دگرگونه ای برخـوردار بود باغ در سراشیبی یکی از خیابان های فرعی دربند،
در جعفر آباد واقع بود سراسر ضلع جنوبی ان مجاور رودخانه ی
بزرگ و عمـیق مـیان سعد آباد و جعفر آباد قرار داشت
حسام شریفی ،با وجود کـار و مشغله ی فراوانی که داشت ساعتـهای متمادی
همراه با باغبانش در باغ بزرگ منزلش مـی پلکیـد و به گلها و گیاهان مورد علاقه اش
رسیـدگی مـی کرد او این باغ را با تمام درختان سرسبز و تنومندش و
با تمام گلهای زیبا و عطر آگینش مـی پرستیـد و به آن عشق مـی ورزیـد
در وسط باغ عمارت اصلی قرار داشت که ساختمانی بزرگ و مجهز بود
دو سالن پذیرایی وسیع و مجاور هم که با پله های مفروش و پهن به اتاق
خـوابهای بسیار شیک و متعدد که همـگی چشم اندازهای قشنگی داشتند ،ختم مـی شـد
رمان پیشنهادی:دانلود رمان اشراف زاده نسرین قدیری
قسمت اول رمان عشقـی به لطافت باران
اغ حسام چشم اندازی بسیار زیبا یی داشت و با وجود نزدیکی
به مـیـدان تجریش ،از آب و هوای دگرگونه ای
برخـوردار بود .باغ در سراشیبی یکی از خیابان های فرعی دربند،
در جعفر آباد واقع بود .سراسر ضلع جنوبی ان
مجاور رودخانه ی بزرگ و عمـیق مـیان سعد آباد و جعفر آباد قرار داشت .
نسیمـی که از کوههای شمال مـی وزیـد ،در
مـیان برگـهای درختان انبوه مـی پیچیـد و همراه با خنکی و
صدای زمزمه ی همـیشگی آب رود خانه ، هوای مطبوع و
دلپذیری را به ویزه در تابستانها برای اهالی باغ به
برای اهالی
 

لینک دانلود رمان عشقی به لطافت باران  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0