دانلود رمان عشق بی رحمه  از فاطمه راستگو

دانلود رمان عشق بی رحمه از فاطمه راستگو

ژانر : -

: این رمان اشاره داره به زندگی دختری به نام هلنا هلنا دختری پر شر و شور است که تفریح را در زندگی اش مهمترین چیز میداند و همواره از عواملی که مسبب ناراحتی او میشود میگریزد او حتی معنی کلمه عشق را نمیداند و هیچوقت علاقمند به دانستن ان نیست اما بعد ها گرفتار عشقی میشود عشقی که تمام زندگی اش میشود عشقی که زندگی اش را میسوزاند عشقی که او را مجبور میکند که از دیدنه او دور باشد از لمس دستانش دور باشد و در حسرت هم اغوش شدنش بماند از هر چه که این عشق را تداعی میکند باید دور بماند او با هر چیزی که سره راهش قرار بگیرد میجنگد تا خود را در فراموشی فرو ببرد که دیگر از ان خارج شدنی نیست//////

دانلود رمان عشق بی رحمه pdf از فاطمه راستگو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فاطمه راستگو مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان:
این رمان اشاره داره به زندگی دختری به نام هلنا هلنا دختری پر شر و شور است که تفریح را در زندگی اش مهمترین چیز مـیـداند و همواره از عواملی که مسبب ناراحتی او مـیشود مـیگریزد او حتی معنی کلمه عشق را نمـیـداند و هیچوقت علاقمند به دانستن ان نیست اما بعد ها گرفتار عشقـی مـیشود عشقـی که تمام زندگی اش مـیشود عشقـی که زندگی اش را مـیسوزاند عشقـی که او را مجبور مـیکند که از دیـدنه او دور باشـد از لمس دستانش دور باشـد و در حسرت هم اغوش شـدنش بماند از هر چه که این عشق را تداعی مـیکند بایـد دور بماند او با هر چیزی که سره راهش قرار بگیرد مـیجنگد تا خـود را در
فراموشی فرو ببرد که دیگر از ان خارج شـدنی نیست//////

لینک دانلود رمان عشق بی رحمه

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0