دانلود رمان عشق مافیایی  

دانلود رمان عشق مافیایی  

ژانر : -

عشق مافیایی #رها دختری از یک خانواده ی معمولیه و فوق العاده سرسخته… با خانواده اش سر ناسازگاری میزاره… پاروی تمام خواسته‌هاش میذاره و تصادفا با یه ادم اشنا میشه و مسیر زندگیش رو تغییر میده… اما طولی نمیکشه که توی این راه ؛ گرفتار عشق میشه اونم به #آراس که متوجه میشه یه مافیایی خطرناکه و پلیس ترکیه دربه‌در دنبالشه و اون برای نجات #آراس دست به هر کاری میزنه هر کاری . پارت گذاری در اینستاگرام آوای خیس

دانلود رمان عشق مافیایی pdf لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
موضوع رمان: عاشقانه،مافیایی
خلاصه رمان عشق مافیایی
#رها دختری از یک خانواده ی معمولیه و فوق العاده سرسختـه… با خانواده اش سر ناسازگـاری مـیزاره…
پاروی تمام خـواستـه‌هاش مـیذاره و تصادفا با یه ادم اشنا مـیشـه و مسیر زندگیش رو تغییر مـیـده…
اما طولی نمـیکشـه که تـوی این راه ؛ گرفتار عشق مـیشـه اونم به #آراس که متـوجه مـیشـه
یه مافیایی خطرناکه و پلیس ترکیه دربه‌در دنبالشـه و اون برای نجات
#آراس دست به هر کـاری مـیزنه هر کـاری .
پارت گذاری در اینستاگرام بیست رمان

لینک دانلود رمان

  • 48 views