دانلود رمان عشق منع شده  از فاطمه باقریان

دانلود رمان عشق منع شده  از فاطمه باقریان

ژانر : -

عشق منع شده دختری که عاشق یه ترنس میشه و بعد از عمل قول ازدواج به اون میده ولی بعد از مدتی دیگه خبری ازش نمیشه و اون دختره به اصرار خانواده با یکی از بهترین خواستگاراش ازدواج میکنه ولی بعد از مدتی عشق قبلیش پیدا میشه و … رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگانه بازنگ گوشی هوم ؟؟ پری خوابی هنوزززز چه مرگته باز پری استرس دارم خوب پری خوب چیه ؟؟ فردا جواب کنکور میادا نه من قبولم نه جنابعالی، حالا گمشو میخوام بخوابم ، بله در جریانم پری نههههه قطع نکن بگو پری الان میام اونجا نــــــــــــــه صدای بوق اشغال … ای خــدا منو بکش راحت شم از دست این دختره ، سرمو کوبیدم به بالشت پتورو به خودم پیچوندم چشمامو رو هم گذاشتم یکی محکم پتورو ازروم کشید با عصبانیت نگاش کردم دست به سینه نگام می کرد چته هار شدی باز پری آره پری ما این همه کلاس نرفتیم شب بیداری نکشیدم که خانم بگیری بخوابی عین خیالتم نباشه فهمیدی سرمو خاروندمو گفتم :الان مشکل تو اینه که چرا من استرس ندارم پری دقیقا مشکلم همینه من الان استرس دارم ، باشه قبول میشیم ، واااای پری چی میشه الکی نه واقعی استرسس ، پری قیافتو چپکی نکن گمشو برو بیرون پری وای فک کن افسون تو دانشگاه دور از چشم مامانو بابا ی شهر دیگه وااای چه فازی داره باز تو تخیلی شدی؟؟ پری بیشعور سمت سرویس رفتم ، از جام بلند شدم شیر آبو باز کردم چند مشت آب خنک به صورتم زدم پری میگم افسون ها؟ پری داداش خوشگلت کووووو خندیدمو گفتم :بتو مربوط نیست پری عه صدای مامان بلند شد مامان افسوون بله ….

دانلود رمان عشق منع شـده pdf از فاطمه باقریان لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان فاطمه باقریان مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان عشق منع شـده

دختری که عاشق یه ترنس مـیشـه و بعد از عمل قول ازدواج به اون مـیـده ولی بعد از مدتی
دیگـه خبری ازش نمـیشـه و اون دختره به اصرار خانواده با یکی از بهترین خـواستگـاراش ازدواج
مـیکنه ولی بعد از مدتی عشق قبلیش پیـدا مـیشـه و …
رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه
بازنگ گوشی
هوم ؟؟
پری خـوابی هنوزززز
چه مرگتـه باز
پری استرس دارم
خـوب
پری خـوب چیه ؟؟ فردا جواب کنکور مـیادا
نه من قبولم نه جنابعالی، حالا گمشو مـیخـوام بخـوابم ، بله در جریانم
پری نههههه قطع نکن
بگو
پری الان مـیام اونجا
نــــــــــــــه
صدای بوق اشغال …
ای خــدا منو بکش راحت شم از دست این دختره ، سرمو کوبیـدم به بالشت
پتـورو به خـودم پیچوندم
چشمامو رو هم گذاشتم
یکی محکم پتـورو ازروم کشیـد
با عصبانیت نگـاش کردم
دست به سینه نگـام مـی کرد
چتـه هار شـدی باز
پری آره پری ما این همه کلاس نرفتیم
شب بیـداری نکشیـدم
که خانم بگیری بخـوابی عین خیالتم نباشـه فهمـیـدی
سرمو خاروندمو گفتم :الان مشکل تـو اینه که چرا من استرس ندارم
پری دقـیقا
مشکلم همـینه
من الان استرس دارم ، باشـه
قبول مـیشیم ، واااای پری چی مـیشـه
الکی نه واقعی استرسس ، پری قـیافتـو چپکی نکن
گمشو برو بیرون
پری وای فک کن افسون تـو دانشگـاه دور از چشم مامانو بابا
ی شـهر دیگـه
وااای چه فازی داره
باز تـو تخیلی شـدی؟؟
پری بیشعور
سمت سرویس رفتم ، از جام بلند شـدم
شیر آبو باز کردم
چند مشت آب خنک به صورتم زدم
پری مـیگم افسون
ها؟
پری داداش خـوشگلت کووووو
خندیـدمو گفتم :بتـو مربوط نیست
پری عه
صدای مامان بلند شـد مامان افسوون
بله ….

لینک دانلود رمان عشق منع شده  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0