دانلود رمان عشق و احساس من   از fereshteh27

دانلود رمان عشق و احساس من   از fereshteh27

ژانر :

: با تنی خسته کوله ام را می بندم ورهسپار کوی تومیشوم با دلی بشکسته کوچههای تنهایی را میگذارانم توی  هر ایستگاه تو را می جوبمنمیدانستم تودر وجود منی کولم رو جا به جا میکنم راه می افتم به طرف خونه لیلا: دلارام . دلارام من: چیه؟ وایستا باهم بریم بدو  دون به من رسید لیلا: بریم ریم!

دانلود رمان عشق و احساس من  pdf از fereshteh27 با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان fereshteh27 مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
با تنی خستـه کوله ام را مـی بندم ورهسپار کوی تـومـیشوم با دلی بشکستـه کوچههای تنهایی را مـیگذارانم تـوی  هر ایستگـاه تـو را مـی جوبمنمـیـدانستم تـودر وجود منی کولم رو جا به جا مـیکنم راه مـی افتم به طرف خـونه لیلا: دلارام . دلارام من: چیه؟ وایستا باهم بریم بدو  دون به من رسیـد لیلا: بریم ریم!

لینک دانلود رمان  عشق و احساس من  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0