دانلود رمان عشق و شهرت 

دانلود رمان عشق و شهرت 

ژانر : -

مقابلت میجنگم// برای رسیدن به ارزوهایم// با تمام قدرت// کسی چه میداند میان این هیاهو چه چیزی را از دست میدهم// اینجا میدان جنگ است// جنگی میان منو تو// تو میجنگی برای پیروزی// و من میجنگم برای آزادی// میدانم دور نیست روزی میرسد که ما باز هم در حال جنگیم…. اینبار نه مقابل یکدیگر اینبار ما کنارهم میجنگیم هدف این جنگمان مشترک است ما کنار هم برای به هم رسیدن به وصال هم میجنگیم//

دانلود رمان عشق و شـهرت pdf از سارا سلیمانی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان سارا سلیمانی مـی باشـد
موضوع رمان:عاشقانه/طنز
خلاصه رمان
مقابلت مـیجنگم// برای رسیـدن به ارزوهایم// با تمام قدرت//
کسی چه مـیـداند مـیان این هیاهو چه چیزی را از دست مـیـدهم//
اینجا مـیـدان جنگ است//
جنگی مـیان منو تـو//
تـو مـیجنگی برای پیروزی//
و من مـیجنگم برای آزادی//
مـیـدانم دور نیست روزی مـیرسد که ما باز هم در حال جنگیم….
اینبار نه مقابل یکدیگر اینبار ما کنارهم مـیجنگیم هدف این جنگمان مشترک است
ما کنار هم برای به هم رسیـدن به وصال هم مـیجنگیم//

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(