دانلود رمان عهدی در پاییز  از معصومه آبی 

دانلود رمان عهدی در پاییز  از معصومه آبی 

ژانر : -

در خانه را پشتِ سرم بسته کفش هایم را درآورده و عینک را بر چشمم گذاردم صدایِ خنده هایشان حتی در حیاط هم قابل سمع بود هنوز قدمم بر زمینِ راهرویِ ورودی ننشسته بود که مادر سراسیمه برابرم ظاهر شد و بانگرانی لب گشود کجا بودی  انقدر زنگ زدم گوشی سوخت/// گوشه ی لبم را زیرِ دندان کشیدم سر به زیر انداختم رهام بود که از پشتِ سرم ظاهرشد من که بهت گفتم مامان که رفته خونه ی کاوه جنباندنِ سرم به معنای تاییدِ حرف برادرم بود….///

دانلود رمان عهدی در پاییز pdf از معصومه آبی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان معصومه آبی مـیباشـد
موضوع رمان عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان
در خانه را پشتِ سرم بستـه کفش هایم را درآورده و عینک را بر چشمم گذاردم
صدایِ خنده هایشان حتی در حیاط هم قابل سمع بود
هنوز قدمم بر زمـینِ راهرویِ ورودی ننشستـه بود که مادر سراسیمه برابرم ظاهر شـد و بانگرانی لب گشود
کجا بودی  انقدر زنگ زدم گوشی سوخت///
گوشـه ی لبم را زیرِ دندان کشیـدم سر به زیر انداختم رهام بود که از پشتِ سرم ظاهرشـد
من که بهت گفتم مامان که رفتـه خـونه ی کـاوه
جنباندنِ سرم به معنای تاییـدِ حرف برادرم بود….///

لینک دانلود رمان عهدی در پاییز 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0