دانلود رمان غریبانه

دانلود رمان غریبانه

ژانر :

: خستگی و عشق و منطق درک من از زندگی قوی ترین بعد در طول زندگی کدوم نقطه ی مبهم زندگی رو پررنگ کنم و به کدوم حسرتی که تو دل مونده بپردازم تنهایی رو با چی پر کنم و اندوه و غصه رو چه جوری پنهون کنم نسل من نسلی که داره حروم میشه نسل من تنهاست من تنهام و بی کس من کسی هستم که باید باشم و بمونم و بجنگم کی منو درک میکنه کی برای باورهای من ارزش قائل میشه من دختری از تبار آدم و حوا من دختری تنها و بی آلایش زیباییم تنها ملاک خواسته شدن راستی اگر روزی نبود این زیبایی ، باز هم خواسته میشدم جنگ بر سر من یا زیبایی من جنگ بر سر شخصیت و بودن من یا بر سر چشمان سبزم حق من چیه حق من از این تکرار غریبانه روزهام چیه خیلی عجیبه دختر که باشی اگه زیبا باشی عادت ماهانه شدنتو هزار نفر ناز میکشن ولی اما اگه قیافه نداشته باشی ، عاشقانه ترین احساساتتم خریدار نداره….

دانلود رمان غریبانه pdf از سپیـده فرهادی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان سپیـده فرهادی مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه
خلاصه رمان:
خستگی و عشق و منطق درک من از زندگی قوی ترین بعد در طول زندگی کدوم نقطه ی مبهم زندگی رو پررنگ کنم و به کدوم حسرتی که تـو دل مونده بپردازم تنهایی رو با چی پر کنم و اندوه و غصه رو چه جوری پنهون کنم نسل من نسلی که داره حروم مـیشـه
نسل من تنهاست من تنهام و بی کس من کسی هستم که بایـد باشم و بمونم و بجنگم کی منو درک مـیکنه کی برای باورهای من ارزش قائل مـیشـه من دختری از تبار آدم و حوا من دختری تنها و بی آلایش زیباییم تنها ملاک خـواستـه شـدن راستی اگر روزی نبود این زیبایی ، باز هم خـواستـه مـیشـدم جنگ بر سر من یا زیبایی من جنگ بر سر شخصیت و بودن من یا بر سر چشمان سبزم حق من چیه حق من از این تکرار غریبانه روزهام چیه
خیلی عجیبه دختر که باشی اگـه زیبا باشی عادت ماهانه شـدنتـو هزار نفر ناز مـیکشن ولی اما اگـه قـیافه نداشتـه باشی ، عاشقانه ترین احساساتتم خریـدار نداره….

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0