دانلود رمان فرار دردسر ساز  از هستی و نادیار 

دانلود رمان فرار دردسر ساز  از هستی و نادیار 

ژانر :

: دلشککون عروسککیه و هر دو قدم یه قری میدن من کاملا بی میل و بیخیال یا بهعبارتی ریلکس بودم. البتهبا یه ترس عجیب .انگار مطمئن نبودم کارم درسته یا نه !البته طبیعیه هاااا نقل و نبات که نیس فراره !!! میفهمین فرار !!وقتی بابای ادم مجبورت میکنه زنه کسککی شککی که دوهزار نمی ارزه و هیچعلاقه ای بهش نداری و بعدم اسمشو بزارن ازدواج فامیلی فکر فرار عادیه …

دانلود رمان فرار دردسر ساز pdf از هستی و نادیار با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان هستی و نادیار مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
دلشککون عروسککیه و هر دو قدم یه قری مـیـدن من کـاملا بی مـیل و بیخیال یا بهعبارتی ریلکس بودم.
البتـهبا یه ترس عجیب .انگـار مطمئن نبودم کـارم درستـه یا نه !البتـه طبیعیه هاااا نقل و نبات که نیس فراره !!!
مـیفهمـین فرار !!وقتی بابای ادم مجبورت مـیکنه زنه کسککی شککی که دوهزار نمـی ارزه و
هیچعلاقه ای بهش نداری و بعدم اسمشو بزارن ازدواج فامـیلی فکر فرار عادیه …

لینک دانلود رمان فرار دردسر س

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0