دانلود رمان فراموشم نکن  از مریم جعفری

دانلود رمان فراموشم نکن از مریم جعفری

ژانر : - -

داستان بر اساس زندگی پسری هست که خیلی نا امید و غمگینه و همه چیز رو تموم شده میبینه و برمیگرده و خاطرات گذشته رو شروع میکنه از بچگی تا بزرگسالی پسری که هنگام تولد مادرش را از دست دادهزیرا مادرش با وجود بیماری فشار خو ن و دیابت به خاطر همسرش که دوست داشت پسر دار شود این خطر را به جان خرید تا بعد از به دنیا آوردن سه دختر ؛ پسری بیاورد که به قیمت جانش تمام شددو خواهرش دم بخت و دیگری ۱۱ ساله بودند و همیشه این قضیه را به او گوشزد میکردند که اگر مادرمان زنده بود زندگی بهتری داشتیم بعد از مراسم چهلم ؛ پدرش با اصرار اطرافیان ) اره جونخودش ( و به خاطر کوچک بودن نوزاد همسری اختیار کرد که به دلیل عقیم بودن از همسرش جدا شده بودو پسرک را همانند فرزند خود دوست میداشت ….. اول رمان من از تنهايي ميترسم.نميخواهم با خودم خلوت كنم و به گذشته هاي بيانديشم.انگار در تنهايي كسي هست كه مرا بي وقفه سرزنش ميكند و به من يادآور ميشود كه مسبب همه اين بدبختي ها خودم هستم.احمقانه است كه كسي با دستهاي خودش تار و پود زندگي اش را ويران كند ولي من آنقدر احمق بودم كه ندانسته و نسنجيده بناي زندگي ام را ويران كردم و ايستادم و نابود شدنش را نگريستم.بعضي ها ميگويند خوشي زياد از حد سبب اين اشتباهات ميشود و عده اي معتقدند عقل به سن و سال نيست.گاهي ممكن است يك بچه ۵ ساله بيشتر از يك پيرمرد ۷۰ ساله بفهمد و اين در مورد من صادق است.اسم كارم را هيچ چيز نميتوانم بگذارم غير ….

دانلود رمان فراموشم نکن pdf از مریم جعفری لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان مریم جعفری مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/اجتماعی/غمـگین
خلاصه رمان فراموشم نکن
داستان بر اساس زندگی پسری هست که خیلی نا امـیـد و غمـگینه و همه چیز رو تموم شـده مـیبینه و
برمـیگرده و خاطرات گذشتـه رو شروع مـیکنه از بچگی تا بزرگسالی پسری که هنگـام تـولد مادرش را از
دست دادهزیرا مادرش با وجود بیماری فشار خـو ن و دیابت به خاطر همسرش که دوست داشت
پسر دار شود این خطر را به جان خریـد تا بعد از به دنیا آوردن سه دختر ؛ پسری بیاورد که به قـیمت
جانش تمام شـددو خـواهرش دم بخت و دیگری ۱۱ ساله بودند و همـیشـه این قضیه را به او گوشزد
مـیکردند که اگر مادرمان زنده بود زندگی بهتری داشتیم بعد از مراسم چهلم ؛ پدرش با اصرار اطرافیان )
اره جونخـودش ( و به خاطر کوچک بودن نوزاد همسری اختیار کرد که به دلیل عقـیم بودن از همسرش
جدا شـده بودو پسرک را همانند فرزند خـود دوست مـیـداشت …..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان عشق نفیس
قسمت اول رمان فراموشم نکن
من از تنهايي ميترسم.نميخـواهم با خـودم خلوت كنم و به گذشتـه هاي بيانديشم.انگـار در تنهايي كسي هست كه مرا بي وقفه
سرزنش ميكند و به من يادآور ميشود كه مسبب همه اين بدبختي ها خـودم هستم.احمقانه است كه كسي با دستـهاي خـودش
تار و پود زندگي اش را ويران كند ولي من آنقدر احمق بودم كه ندانستـه و نسنجيده بناي زندگي ام را ويران كردم و ايستادم
و نابود شـدنش را نگريستم.بعضي ها ميگويند خـوشي زياد از حد سبب اين اشتباهات ميشود و عده اي معتقدند عقل به سن و
سال نيست.گـاهي ممكن است يك بچه ۵ ساله بيشتر از يك پيرمرد ۷۰ ساله بفهمد و اين در مورد من صادق است.اسم كارم
را هيچ چيز نميتـوانم بگذارم غير ….

لینک دانلود رمان فراموشم نکن

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0