دانلود رمان فرفری وحشی  از رضوان 

دانلود رمان فرفری وحشی  از رضوان 

ژانر : -

فرفری وحشی اینجا مثل همیشه یه خونبس و ارباب خشن نداریم داستانمون راجع به زندگی دخترک نقاشمون به اسم آبرنگِ! آبرنگ خانم خیلی خنگِ و فقط بلده با موهای فرفریش دل ببره به خاطر بیماری ای که داره مجبورِ نقاشی کنه و با پولی که از بوم نقاشی ها میگیره داروهاشو بخره. ارباب روستا،نیهاد خان مثل همه ی رمان ها نیست‌ارباب جوونی که غرورش رو کنا ر گذاشته و هر روز میره تا دخترک نقاشیش کنه و به این بهونه بتونه ببینه دختری رو که فکر میکنه توی دلش جا باز کرده! از طرفی آراد پسری که زندگیش کارشِ ولی قانون جدید گذاشتن و میخوان چون مجردِ از مدیریت عزلش کنن،به طوراتفاقی آبرنگی که درگیر بیماریشِ رو می‌بینه‌و همه چیز تغییر میکنه!اینجااربابی نداریم که بعد کلی بد اخلاقی بازم دختر داستان دوستش داشته باشه،ازدواج اجباری ای‌که‌تهش‌عاشقی‌باشه‌هم‌ نداریم‌همه چیز اینجا فرق داره،اومدم بهتون نشون بدم همه ی رمانای اربابی و هم خونه ای‌ نباید مثل هم باشن… چی به سر دخترک داستان میاد؟ارباب چیکار میکنه؟ رمان پیشنهادی: دانلود رمان توتیای چشمم

دانلود رمان فرفری وحشی pdf از رضوان با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان رضوان مـیباشـد
        موضوع رمان: عاشقانه/اربابی

خلاصه رمان فرفری وحشی
اینجا مثل همـیشـه یه خـونبس و ارباب خشن نداریم داستانمون راجع به زندگی دخترک نقاشمون به اسم آبرنگِ!
آبرنگ خانم خیلی خنگِ و فقط بلده با موهای فرفریش دل ببره به خاطر بیماری ای که
داره مجبورِ نقاشی کنه و با پولی که از بوم نقاشی ها مـیگیره داروهاشو بخره.
ارباب روستا،نیهاد خان مثل همه ی رمان ها نیست‌ارباب جوونی که غرورش رو کنا
ر گذاشتـه و هر روز مـیره تا دخترک نقاشیش کنه و به این بهونه بتـونه
ببینه دختری رو که فکر مـیکنه تـوی دلش جا باز کرده!
از طرفی آراد پسری که زندگیش کـارشِ ولی قانون جدیـد گذاشتن و مـیخـوان
چون مجردِ از مدیریت عزلش کنن،به طوراتفاقـی آبرنگی که درگیر بیماریشِ رو مـی‌بینه‌و
همه چیز تغییر مـیکنه!اینجااربابی نداریم که بعد کلی بد اخلاقـی بازم
دختر داستان دوستش داشتـه باشـه،ازدواج اجباری ای‌که‌تـهش‌عاشقـی‌باشـه‌هم‌
نداریم‌همه چیز اینجا فرق داره،اومدم بهتـون نشون بدم همه ی
رمانای اربابی و هم خـونه ای‌ نبایـد مثل هم باشن…
چی به سر دخترک داستان مـیاد؟ارباب چیکـار مـیکنه؟
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان تـوتیای چشمم

لینک دانلود رمان فرفری وحشی 

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0