دانلود رمان فرق بین من و اون  از mahsan-21

دانلود رمان فرق بین من و اون  از mahsan-21

ژانر :

فرق بین من و اون این رمان درمورد چند زندگیه که هر کدوم مشکلات خودشون ودارن و میبینیم چه میکنن با مشکلات پیش اومده هاکان پسریه که به شدت با پدرش مشکل داره واین موضوع بعث طرد شدنش از خانواده میشه ومشکلاتی که یکی یکی براش بوجود میادهاکان وخیلی خیلی ضیعف میکنه اما با کمک دوستاش میتونه دوباره زندگی کنه… رمان پیشنهادی: دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا سمت اول رمان فرق بین من و اون امروز هوا بارونیه جون میده واسه خیابون گردی.کی پایه ست ؟؟ یاشار :ای بابا هاکان جونِ مادرت بی خیال تو بازم زد به سرت ؟ جوش میاری چرا ؟خواستم یه تز داده باشم.بده ؟ آرمان :الزم نکرده تزاتو نگه دار واسه عمت. دارم میگم چیکار کنم مشروط شدم میگه بریم خیابون گردی.نفهمی دیگه ؟ باز که گفتی عمه ؟؟؟من میگم گلوت پیشش گیر کرده تو هی انکار کن !!! آرمان : جفت پا میرم تو مخت ها ؟ هه.تو یا شوهرت ؟ آرمان کتابی که تو دستش بود رو به سمت من پرت کرد که اگه جاخالی نمیدادم چشمم در میومد. یاشارچشه این ؟چرا پاچه میگیره ؟حیف اون همه سال که صرف اهلی کردن وآموزش دادن به تو کردم.اگه خر شاگردم بود اآلن دیگه رباط ساختن هم یاد گرفته بود… یاشار که دید اوضاع قمردرعقربه با بدخلقی رو به من گفت :مگه نمی بینی حالش خوب نیست ؟گمشو دوتا چایی بیار. بـــلـه ؟؟؟؟من نمی فهمم تو اصال در حدی هستی که این وسط نطق میکنی ؟ یاشار :مگه نمی بینی مشروط شده حالش بده ؟؟ میبینم مشروط شده اما نمیدونم چرا حالش بده ؟!چون اصال چیز جدیدی نیست… دیدم بحث کردن با این ۲تا اصلا..

دانلود رمان فرق بین من و اون pdf از mahsan-21 با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان mahsan-21 مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه
خلاصه رمان فرق بین من و اون
این رمان درمورد چند زندگیه که هر کدوم مشکلات خـودشون ودارن
و مـیبینیم چه مـیکنن با مشکلات پیش اومده
هاکـان پسریه که به شـدت با پدرش مشکل داره واین موضوع بعث طرد شـدنش از خانواده مـیشـه
ومشکلاتی که یکی یکی براش بوجود مـیادهاکـان وخیلی خیلی ضیعف مـیکنه
اما با کمک دوستاش مـیتـونه دوباره زندگی کنه…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان روشا شرورترین دختر دنیا
سمت اول رمان فرق بین من و اون
امروز هوا بارونیه جون مـیـده واسه خیابون گردی.کی پایه ست ؟؟
یاشار :ای بابا هاکـان جونِ مادرت بی خیال تـو بازم زد به سرت ؟
جوش مـیاری چرا ؟خـواستم یه تز داده باشم.بده ؟
آرمان :الزم نکرده تزاتـو نگـه دار واسه عمت. دارم مـیگم چیکـار کنم مشروط شـدم مـیگـه بریم خیابون گردی.نفهمـی
دیگـه ؟
باز که گفتی عمه ؟؟؟من مـیگم گلوت پیشش گیر کرده تـو هی انکـار کن !!!
آرمان : جفت پا مـیرم تـو مخت ها ؟
هه.تـو یا شوهرت ؟
آرمان کتابی که تـو دستش بود رو به سمت من پرت کرد که اگـه جاخالی نمـیـدادم چشمم در مـیومد.
یاشارچشـه این ؟چرا پاچه مـیگیره ؟حیف اون همه سال که صرف اهلی کردن وآموزش دادن به تـو کردم.اگـه خر
شاگردم بود اآلن دیگـه رباط ساختن هم یاد گرفتـه بود…
یاشار که دیـد اوضاع قمردرعقربه با بدخلقـی رو به من گفت :مـگـه نمـی بینی حالش خـوب نیست ؟گمشو دوتا چایی
بیار.
بـــلـه ؟؟؟؟من نمـی فهمم تـو اصال در حدی هستی که این وسط نطق مـیکنی ؟
یاشار :مـگـه نمـی بینی مشروط شـده حالش بده ؟؟
مـیبینم مشروط شـده اما نمـیـدونم چرا حالش بده ؟!چون اصال چیز جدیـدی نیست…
دیـدم بحث کردن با این ۲تا اصلا..

لینک دانلود رمان فرق بین من و اون 

  • 17 views