دانلود رمان قطب احساس  از مهسا ولی زاده 

دانلود رمان قطب احساس  از مهسا ولی زاده 

ژانر :

: چشم به لبان محضردار دوخت، دیگر صدایی نمی‌‌شنید، از همین حالا سنگینی می‌کرد نام مطلقه بر شانه‌هایش، از جا برخاست، قدم‌های سنگینش را به آن سو کشید. برای آخرین بار نگاهی به چهره مرد کنارش انداخت. زیرلب زمزمه کرد: – تقاصش رو می‌دی. پوزخندی گوشه لب دختر حک شد، تقاص چه چیزی را می‌‌داد؟ رهایی از دست مردی که جز خلاف دغدغه دیگری نداشت؟!

دانلود رمان قطب احساس pdf از مهسا ولی زاده با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان مهسا ولی زاده مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
چشم به لبان محضردار دوخت، دیگر صدایی نمـی‌‌شنیـد، از همـین حالا سنگینی مـی‌کرد نام مطلقه بر شانه‌هایش،
از جا برخاست، قدم‌های سنگینش را به آن سو کشیـد.
برای آخرین بار نگـاهی به چهره مرد کنارش انداخت.
زیرلب زمزمه کرد:
– تقاصش رو مـی‌دی.
پوزخندی گوشـه لب دختر حک شـد، تقاص چه چیزی را مـی‌‌داد؟ رهایی از دست مردی که جز خلاف دغدغه دیگری نداشت؟!

لینک دانلود رمان  قطب احساس 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0