دانلود رمان قلب خاموش  از فاطمه عباسی

دانلود رمان قلب خاموش  از فاطمه عباسی

ژانر : - -

قلب خاموش داستان عشق و‌ حسرت حقیقت و‌دروغ! دختری از جنس باد پسری از جنس خاک عشقی زود هنگام و شیرین ابتدایش خوشی؛ انتهایش اما حسرت‌ها تمام می‌شود قلب‌های خاموش زنده می‌شوند و درآخر خوشبختی؛ خوشبختی ازجنس صبر ازجنس عشقی برای خاک باد برده از جنس بادی که دوباره برخاک وزید رمان قلب خاموش؛ رمان انتظاریست تلخ و درنهایت شیرین باعاشقانه‌هایی زیبا غم‌هایی تلخ خنده‌هایی ازته دل گریه‌هایی سوزناک شیطنت‌های کودکی و حسرت‌های زندگی قلب خاموش یعنی صبر….. اول رمان قلب خاموش آمدی و‌ بازهم من منقلب گشتم از عشق… باز عشق و باز عشق و باز عشق؛ شروع یک عشق جدید و نو پا… عشقی سرشار از عذاب برای یکدیگر… عذابی ابتدا تلخ که درآخر شیرین و زیبا می‌کند وابسته می‌کند هردو را… خسته از روزهای تکراری‌ ناامید از فردا… رامین پسری که قلبش همراه عشقش دفن شد، و مهسایی که آن قلب دفن شده را از غبار غم پاک می‌کند و اما دراین راه چه‌ها که نمی‌کشد این دختر صبور و زیبا…. گاهی همان می‌شود که قرار است بشود گاهی نمی‌شود که نمی‌شود… به قول قیصر شعر ایران: گاهی هزار دوره دعا بی اجابت است گاهی نگفته قرعه به نام تو می‌شود…

دانلود رمان قلب خاموش pdf از فاطمه عباسی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فاطمه عباسی مـی باشـد
موضوع رمان:عاشقانه/همخـونه ای/کلکلی
خلاصه رمان قلب خاموش
داستان عشق و‌ حسرت حقـیقت و‌دروغ! دختری از جنس باد
پسری از جنس خاک عشقـی زود هنگـام و شیرین ابتدایش خـوشی؛ انتـهایش اما
حسرت‌ها تمام مـی‌شود قلب‌های خاموش زنده مـی‌شوند و درآخر خـوشبختی؛
خـوشبختی ازجنس صبر ازجنس عشقـی برای خاک باد برده از جنس بادی که دوباره برخاک وزیـد
رمان قلب خاموش؛ رمان انتظاریست تلخ و درنهایت شیرین باعاشقانه‌هایی زیبا
غم‌هایی تلخ خنده‌هایی ازتـه دل گریه‌هایی سوزناک شیطنت‌های کودکی و حسرت‌های زندگی قلب خاموش یعنی صبر…..
رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان قلب خاموش
آمدی و‌ بازهم من منقلب گشتم از عشق…
باز عشق و باز عشق و باز عشق؛
شروع یک عشق جدیـد و نو پا… عشقـی سرشار از عذاب برای یکدیگر…
عذابی ابتدا تلخ که درآخر شیرین و زیبا مـی‌کند وابستـه مـی‌کند
هردو را… خستـه از روزهای تکراری‌ ناامـیـد از فردا…
رامـین پسری که قلبش همراه عشقش دفن شـد، و مهسایی که آن قلب دفن شـده را
از غبار غم پاک مـی‌کند و اما دراین راه چه‌ها که نمـی‌کشـد این دختر صبور و زیبا….
گـاهی همان مـی‌شود که قرار است بشود گـاهی نمـی‌شود که نمـی‌شود…
به قول قـیصر شعر ایران:
گـاهی هزار دوره دعا بی اجابت است
گـاهی نگفتـه قرعه به نام تـو مـی‌شود…

لینک دانلود رمان قلب خاموش 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0