دانلود رمان قلب سیاه دختر ارباب 

دانلود رمان قلب سیاه دختر ارباب 

ژانر : - -

قلب سیاه دختر ارباب خشم ، نفرت و سیاهی یاوران زندگی من هستند چقدر معصوم و پاک بودم و زندگی ساده ای داشتم ولی در پی یک حادثه تلخ همه ی سادگی و مظلومیتم به باد رفت و جای خود را به ظلم ، نفرت و سیاهی داد و قلب معصومم را به رنگ سیاه در اورد دیگر مهربانی برایم معنایی نداشت و دروغی بیش نبودو اگر در درونم جستجو می کردی میدیدی که دیگر نه عشقی وجود داردنه آن خوشحالیه گذشته هاچقدر دردناک است که… رمان پیشنهادی:دانلود رمان من خون بس اربابم نازنین سادات موسوی متن اول رمان قلب سیاه دختر ارباب با صدای بلند خندیدم و به سمت دختر طناب پیچ شده روی صندلی نزدیک شدم و دستم رو روی پشتی صندلی گذاشتم و به سمت عقب هلش دادم ولی تو حتی به اون ذهن نخودیت هم نمیرسید که من ممکنه پشت سرت باشم دوباره خنده بلند و شیطانی سر دادم با خنده ام دخترک بیچاره شروع به لرزیدن کرد آره درستش همینه ترس فقططططط ترس میخواستم به حساب این دختر گستاخ برسم که یکی از نوچه هام با عجله در سیاه رنگ که سیاهیش بخاطر کثیفی زیادش بود رو باز کرد و وارد شد از قیافش فهمیدم کار مهمی داره ولی نمیدونم چرا این بی مصرف ها نمیدونن چه وقت باید کاری رو انجام بدنموقعی که من در حال تفریح و خوش گذرونی هستم مزاحمم میشننوچه_ ارباب +برو بیرون خودم میام نوچه_ولی ارباب کوچک …. حرفش با دادی که زدم نصفه موند +گفتم که برو من خودم میام با ترس بهم نگاه کرد نوچه_ چ…چشـــ…..م و سریع از اتاق بیرون رفت به سمت دخترک برگشتم با

دانلود رمان قلب سیاه دختر ارباب pdf از فری بانو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان فری بانو مـیباشـد

موضوع رمان :عاشقانه/اربابی/همخـونه ای
خلاصه رمان قلب سیاه دختر ارباب
خشم ، نفرت و سیاهی یاوران زندگی من هستند چقدر معصوم و پاک بودم و
زندگی ساده ای داشتم ولی در پی یک حادثه تلخ همه ی سادگی و مظلومـیتم به باد رفت و
جای خـود را به ظلم ، نفرت و سیاهی داد و قلب معصومم را به رنگ سیاه در اورد
دیگر مهربانی برایم معنایی نداشت و دروغی بیش نبودو اگر در درونم جستجو مـی کردی مـیـدیـدی که
دیگر نه عشقـی وجود داردنه آن خـوشحالیه گذشتـه هاچقدر دردناک است که…
رمان پیشنهادی:دانلود رمان من خـون بس اربابم نازنین سادات موسوی
متن اول رمان قلب سیاه دختر ارباب
با صدای بلند خندیـدم و به سمت دختر طناب پیچ شـده روی صندلی
نزدیک شـدم و دستم رو روی پشتی صندلی گذاشتم و به سمت
عقب هلش دادم
ولی تـو حتی به اون ذهن نخـودیت هم نمـیرسیـد که من ممکنه پشت سرت باشم
دوباره خنده بلند و شیطانی سر دادم با خنده ام دخترک بیچاره
شروع به لرزیـدن کرد آره درستش همـینه ترس فقططططط ترس
مـیخـواستم به حساب این دختر گستاخ برسم که یکی از
نوچه هام با عجله در سیاه رنگ که سیاهیش بخاطر کثیفی زیادش بود رو
باز کرد و وارد شـد از قـیافش فهمـیـدم کـار مهمـی داره ولی نمـیـدونم
چرا این بی مصرف ها نمـیـدونن چه وقت بایـد کـاری رو انجام
بدنموقعی که من در حال تفریح و خـوش گذرونی هستم مزاحمم مـیشننوچه_ ارباب
+برو بیرون خـودم مـیام
نوچه_ولی ارباب کوچک ….
حرفش با دادی که زدم نصفه موند
+گفتم که برو من خـودم مـیام
با ترس بهم نگـاه کرد
نوچه_ چ…چشـــ…..م
و سریع از اتاق بیرون رفت به سمت دخترک برگشتم با

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0