دانلود رمان لئو  از میا شریدن

دانلود رمان لئو  از میا شریدن

ژانر :

لئو دختر و پسري كه هر كدام به طريقي گذشته ي تلخي را پشت سر گذاشته اند. در دوران كودكي، هيچ كدام زندگي نرمالي نداشته اند.ايوي در ده سالگي به پرورشگاه فرستاده ميشود و آنجا با پسر يازده ساله اي به نام لئو آشنا ميشود. دوستي آن ها پس از گذشت مدت كوتاهي به عشقي ابدي تبديل ميشود. حس قوي بين آن ها وادارشان ميكند باهم عهد كنند به محض اينكه هجده ساله شدند يك زندگي عاشقانه را كه هيچ وقت تجربه نكرده بودند با هم بسازند. اما دست سرنوشت ناخواسته راه آن ها را از هم جدا ميكند.حالا پس از گذشت هشت سال، ايوي به تنهايي براي خودش يك زندگي ساخته است. كار ميكند.. دوست هاي صميمي دارد و از زندگي اش راضيست.اما ناگهان با وارد شدن غريبه اي در دنياي تنهايي هايش، آرامش زندگي اش برهم ميخورد. غريبه اي كه برايش از لئو خبرهايي دارد. آيا ايوي ميتواند به اين غريبه اعتماد كند؟ اول رمان لئو ایوی بیرون پنج ره ی اتاقم، روی پشت بو م نشستم و در حالی که به آسمون تار یک شب چشم ،دوختم بخار نفسم و تو هوای سرد نوامبر نگاه میکنم . پتوی صورتی کهنه رو محکم تر دور خودم می کشم . سرم رو به زانوهام که به سختی تو سینه م جمع شده بودن تکیه مید م ،. ناگهان یک سنگ کوچک روی بوم کنارم فرود میاد و بعد، از سرازیری کم شیبی به طرف زمین سر می خوره. هنگامی که می شنوم او ن از دا ربست قراضه ی کنار خونه شروع به بالا اوم دن میکنه لبخندی می زنم. اگه کمی وزنش ..

دانلود رمان لئو pdf از مـیا شریـدن با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان مـیا شریـدن مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه
خلاصه رمان لئو
دختر و پسري كه هر كدام به طريقي گذشتـه ي تلخي را پشت سر گذاشتـه اند.
در دوران كودكي، هيچ كدام زندگي نرمالي نداشتـه اند.ايوي در ده سالگي به پرورشگـاه فرستاده ميشود و
آنجا با پسر يازده ساله اي به نام لئو آشنا ميشود. دوستي آن ها پس از گذشت مدت كوتاهي
به عشقي ابدي تبديل ميشود. حس قوي بين آن ها وادارشان ميكند باهم عهد كنند به
محض اينكه هجده ساله شـدند يك زندگي عاشقانه را كه هيچ وقت تجربه نكرده بودند با هم بسازند.
اما دست سرنوشت ناخـواستـه راه آن ها را از هم جدا ميكند.حالا پس از گذشت هشت سال،
ايوي به تنهايي براي خـودش يك زندگي ساختـه است. كار ميكند.. دوست هاي صميمي دارد و
از زندگي اش راضيست.اما ناگـهان با وارد شـدن غريبه اي در دنياي تنهايي هايش،
آرامش زندگي اش برهم ميخـورد. غريبه اي كه برايش از لئو خبرهايي دارد.
آيا ايوي ميتـواند به اين غريبه اعتماد كند؟
رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان لئو
ایوی بیرون پنج ره ی اتاقم، روی پشت بو م نشستم و
در حالی که
به آسمون تار یک شب
چشم
،دوختم بخار نفسم و
تـو هوای سرد نوامبر نگـاه مـیکنم . پتـوی صورتی کهنه رو محکم تر دور خـودم مـی کشم .
سرم رو به زانوهام که به سختی تـو سینه م جمع شـده
بودن
تکیه مـیـد م
،. ناگـهان یک سنگ کوچک روی بوم
کنارم فرود مـیاد و بعد، از
سرازیری کم شیبی به طرف زمـین سر مـی
خـوره. هنگـامـی
که مـی شنوم او ن
از دا ربست
قراضه
ی کنار خـونه شروع به بالا اوم دن
مـیکنه
لبخندی
مـی زنم. اگـه کمـی وزنش ..

لینک دانلود رمان  لئو  

  • 19 views