دانلود رمان لالایی پیانو  از مسیحه زادخو

دانلود رمان لالایی پیانو از مسیحه زادخو

ژانر :

: من در پس هر نوازش سر انگشتانت در عمق احساس عجیب پیانوی قلبت خوابی مرا به آغوش میکشاند گرمای سرانگشتان نوازشت امنترین بستر تنهایی من خواهد بود آنگاه که شبی در لحظه خواب وبیداری من به تو خواهم رسید بنواز بانواختن توزندگی ام خوابی شیرین است بیدارم کن با نوازش سر انگشتانت ….

دانلود رمان لالایی پیانو pdf از مسیحه زادخـو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان مسیحه زادخـو مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
من در پس هر نوازش سر انگشتانت در عمق احساس عجیب پیانوی قلبت خـوابی مرا به آغوش مـیکشاند گرمای سرانگشتان نوازشت امنترین بستر تنهایی من خـواهد بود آنگـاه که شبی در لحظه خـواب وبیـداری من به تـو خـواهم رسیـد بنواز بانواختن تـوزندگی ام خـوابی شیرین است بیـدارم کن با نوازش سر انگشتانت ….

لینک دانلود رمان لالایی پیانو

  • 29 views