دانلود رمان لجبازی و انتقام  

دانلود رمان لجبازی و انتقام  

ژانر : - -

ازی و انتقام ماهااا خیلییی باحالیم خیلی باااحال ترینیم تا دختر ب نام فاطیما،عارفه،سوگند،فرشته،فریبا باهم رفیقاای فابن که همیشه باهمن حتی تو لحظات سخت اما بخاطر چند تا پسر پووو اما خوجمل زندگیشون تغییر میکنه . دانلود رمان مثلث زندگی من فاطیما متن اول رمان ازی و انتقام هیی دخترا فردا نتیجه ها میاداااا.. فریبا :باشه باوو شماها چقدر هووولین همتون میوفتین شک نکنین سوگند..مرگگ فریبا خااک بر سرت اصلا غمتم نیستاااااا خیلی بی خیالی فرشته..عوض اینکه این حرفا رو بزنین بلند شیم آماده شین بریم ی کافی نتی پیدا کنینانگلا شما میکروبهای بدی هستین منو قاطی خودتون نکنین من..خوبهخوبهبزنم اون قیافه نداشتتو درب و داغوون هاااان بچه شاسگوول حالا برین اماده شین کافی نت پیدا کردن با من ای خراااا همه ب سمت اتاقامون رفتیم . تو اینه داشتم ب خودم نگا میکردم ی دختر مو مشکی و چشای مشکی ک ابی هم هست ولی بعضی وقتا مشکیه بیشتر ابیه پوست سفیدی دارم ک بروبچ لططططف کردن منتتت گذاشتن اسممو گذاشتن جنااازه.. الهی خار برهتو پاتوون جونتون دراااد .خخخخخ رفیقام سوگی ک موهای بود و چشای عسلی داره . فریبا ک پوس کمی سبزه و چشای ابی داره .. فرشته ک پوست سفید و چشای مشکی دااره و ابروهای خوشفرررم ودی دی دی دینگ ذعارفه بهترین دوستم که مثل خودمه ولی موهای فری داره ک من موهام لخته و اونلباش خوش فرمم و گل بهی هستش و چشای مشکی داره ..ا سر رفتم تو کمدک ی مانتو و شال و شلوارمشکی در اوردم با کیف دستی براق سبز و ی کفش پاشنه بلند سبز ارایش خوججمل خوکی هم کردم من هر وقت میخوام ارایش کنم یاد این زنای د.ا.ف میوفتم ک بااونصورتشون ی مننن ارایش میکنن ک اخرم برای    

دانلود رمان لجبازی و انتقام pdf فاطیما با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان فاطیما مـیباشـد
موضوع رمان:کلکلی/طنز/عاشقانه
خلاصه رمان لجبازی و انتقام
ماهااا خیلییی باحالیم خیلی باااحال ترینیم
تا دختر ب نام فاطیما،عارفه،سوگند،فرشتـه،فریبا باهم رفیقاای فابن که
همـیشـه باهمن حتی تـو لحظات سخت اما
بخاطر چند تا پسر پووو اما خـوجمل زندگیشون تغییر مـیکنه .
دانلود رمان مثلث زندگی من فاطیما
متن اول رمان لجبازی و انتقام
هیی دخترا فردا نتیجه ها مـیاداااا..
فریبا :باشـه باوو شماها چقدر هووولین
همتـون مـیوفتین شک نکنین
سوگند..مرگگ فریبا خااک بر سرت اصلا
غمتم نیستاااااا خیلی بی خیالی
فرشتـه..عوض اینکه این حرفا رو بزنین بلند شیم
آماده شین بریم ی کـافی نتی پیـدا کنینانگلا
شما مـیکروبهای بدی هستین منو قاطی خـودتـون نکنین
من..خـوبهخـوبهبزنم اون قـیافه نداشتتـو درب و داغوون
هاااان بچه شاسگوول حالا برین اماده شین
کـافی نت پیـدا کردن با من ای خراااا
همه ب سمت اتاقامون رفتیم .
تـو اینه داشتم ب خـودم نگـا مـیکردم ی دختر مو مشکی و
چشای مشکی ک ابی هم هست ولی
بعضی وقتا مشکیه بیشتر ابیه پوست سفیـدی دارم
ک بروبچ لططططف کردن منتتت گذاشتن
اسممو گذاشتن جنااازه..
الهی خار برهتـو پاتـوون جونتـون دراااد .خخخخخ
رفیقام سوگی ک موهای بود و چشای عسلی داره .
فریبا ک پوس کمـی سبزه و چشای ابی داره ..
فرشتـه ک پوست سفیـد و چشای مشکی دااره و ابروهای خـوشفرررم
ودی دی دی دینگ ذعارفه بهترین دوستم که مثل خـودمه ولی موهای فری داره ک من
موهام لختـه و اونلباش خـوش فرمم و گل بهی هستش و چشای مشکی داره ..ا سر رفتم
تـو کمدک ی مانتـو و شال و شلوارمشکی در
اوردم با کیف دستی براق سبز و ی کفش
پاشنه بلند سبز ارایش خـوججمل خـوکی هم کردم من هر وقت مـیخـوام ارایش کنم یاد این زنای
د.ا.ف مـیوفتم ک بااونصورتشون ی مننن ارایش مـیکنن
ک اخرم برای
 
 

لینک دانلود رمان لجب

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0