دانلود رمان لپ های خیس و صورتی  از آیه

دانلود رمان لپ های خیس و صورتی از آیه

ژانر :

:  هانا دختر درس خونی بود که یه هفته بعد فوت پدرش از خونه اجاره ایشون میندازنش بیرون اون که مادرشم از دست داده ، واقعا نمیدونه باید چیکار کنه؟؟ از طرفی فشار زیادی از طرف نادر پسر شمسی خانم صاحب خونه هانا روی اونه نادرکه پسر تقص محله و همیشه بیکار توی کوچه پلاسه به هانا پیشنهاد ازدواج داده از قضا دقیقا همون شب یکی از پسربچه های علاف هم سن خود هانا که از مامورا فرار کرده میاد تو خونه هانا قایم میشه و این میشه سراغازی واسه اشنایی این دو تا هانا بعد رفتن به مدرسه تصمیم میگیره بره قبرستون پیش بابا و مامانش که یهو سر از گیم نت ماهیار در میاره و دوباره با ماهیار روبرو میشه

دانلود رمان لپ های خیس و صورتی pdf از آیه با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان آیه مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه 
خلاصه رمان:
 هانا دختر درس خـونی بود که یه هفتـه بعد فوت پدرش از خـونه اجاره ایشون مـیندازنش بیرون
اون که مادرشم از دست داده ، واقعا نمـیـدونه بایـد چیکـار کنه؟؟
از طرفی فشار زیادی از طرف نادر پسر شمسی خانم صاحب خـونه هانا روی اونه
نادرکه پسر تقص محله و همـیشـه بیکـار تـوی کوچه پلاسه به هانا پیشنهاد ازدواج داده
از قضا دقـیقا همون شب یکی از پسربچه های علاف هم سن خـود هانا که از مامورا فرار کرده مـیاد تـو خـونه هانا قایم مـیشـه و این مـیشـه سراغازی واسه اشنایی این دو تا
هانا بعد رفتن به مدرسه تصمـیم مـیگیره بره قبرستـون پیش بابا و مامانش که یهو سر از گیم نت ماهیار در مـیاره و دوباره با ماهیار روبرو مـیشـه

لینک دانلود رمان لپ های خیس و صورتی

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0