دانلود رمان ماهی زلال پرست  از آزیتا خیری 

دانلود رمان ماهی زلال پرست از آزیتا خیری 

ژانر : -

داستان یک پرونده پر معما و پر سر و صدا و عشقی که برای پا گرفتنشهزار نفر آسیمه ‌سر انگشت گزیدند که: هیس! اما عشق رسم و قانون ندارد … اول رمان جناب آقای سید یاسین میرمعزی، فرزند رضا ” پس از جلسات متعدد بازپرسی، استماع دفاعیات جنابعالی، بررسی اسناد و ادلهی موجود در پرونده، و پس از صدور کیفرخواست دادستان دادگاه ویژۀ روحانیت و همچنین بعد از تایید صحت شهادت شاهدان و همه پرسی اعضای محترم هیئت منصفه، این دادگاه در باب اتهامات موجود در پرونده جرم شما را محرز دانسته و با عنایت به خدمات سابق شما در حوزۀ دادگستری و دانشگاه، با یک درجه تخفیف محکوم می شوید به خلع لباس مقدس روحانیت و انفصال دائم از قضاوت در تمامی شعب دادگاه و برکناری از تدریس در حوزه و دانشگاه در تمامی سطوح و در باب ادامۀ توقیف و یا لغو توقیف روزنامۀ «یوم مبارک»، حکم دادگاه ویژۀ مطبوعات مورد اجرا خواهد بود. این احکام از همین لحظه قابل اجرا میباشند … نگاهش میکرد … هم سن و سال بودند، اما اختلافشان به قدر یک میز بلند قهوهای بود؛ میزی که منشی آنسویش حکم او را میخواند و او اینسویش به ادامه ی زندگی ای فکر میکرد که قرار بود بدون عبا و عمامه و تدریس و دانشگاه و قضاوت بگذرد … حتما سخت بود … قدم های کسی حواسش را جمع کرد … قدبلند بود و ته ریش داشت، لبخند اما نه … کت و شلوار مشکی به تن داشت با پیراهن چهارخانۀ سورمه ای…

دانلود رمان ماهی زلال پرست pdf از آزیتا خیری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان آزیتا خیری مـیباشـد
        موضوع رمان: عاشقانه/معمایی/جنجالی
     خلاصه رمان ماهی زلال پرست
داستان یک پرونده پر معما و پر سر و صدا و عشقـی که برای پا گرفتنشـهزار نفر آسیمه ‌سر انگشت گزیـدند که:
هیس! اما عشق رسم و قانون ندارد …
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان بغض من عشق او
دانلود رمان دو مرد خشن من
دانلود رمان بی محابا
دانلود رمان تـوتیای چشمم
قسمت اول رمان ماهی زلال پرست
جناب آقای سیـد یاسین مـیرمعزی، فرزند رضا ” پس از جلسات متعدد بازپرسی، استماع دفاعیات جنابعالی،
بررسی اسناد و ادلهی موجود در پرونده، و پس از صدور کیفرخـواست دادستان دادگـاه ویژۀ روحانیت و
همچنین بعد از تاییـد صحت شـهادت شاهدان و همه پرسی اعضای محترم هیئت منصفه، این
دادگـاه در باب اتـهامات موجود در پرونده جرم شما را محرز دانستـه و با عنایت به خدمات سابق شما
در حوزۀ دادگستری و دانشگـاه، با یک درجه تخفیف محکوم مـی شویـد به خلع لباس مقدس روحانیت و
انفصال دائم از قضاوت در تمامـی شعب دادگـاه و برکناری از تدریس در حوزه و دانشگـاه در تمامـی
سطوح و در باب ادامۀ تـوقـیف و یا لغو تـوقـیف روزنامۀ «یوم مبارک»، حکم دادگـاه ویژۀ مطبوعات مورد اجرا خـواهد بود.
این احکـام از همـین لحظه قابل اجرا مـیباشند … نگـاهش مـیکرد … هم سن و سال بودند، اما اختلافشان
به قدر یک مـیز بلند قهوهای بود؛ مـیزی که منشی آنسویش حکم او را مـیخـواند و او اینسویش
به ادامه ی زندگی ای فکر مـیکرد که قرار بود بدون عبا و عمامه و تدریس و دانشگـاه و قضاوت بگذرد …
حتما سخت بود … قدم های کسی حواسش را جمع کرد … قدبلند بود و تـه ریش داشت،
لبخند اما نه … کت و شلوار مشکی به تن داشت با پیراهن چهارخانۀ سورمه ای…

لینک دانلود رمان ماهی زلال پرست

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0