دانلود رمان ماه من آرام بخواب  از درسا میرزایی 

دانلود رمان ماه من آرام بخواب  از درسا میرزایی 

ژانر :

: روزایی رفته که برنگشت دعاها که اثر نکرد فاصله ها ک پر نشد خوابا که تعبیر نشد تو که نیومدی تو که مهربون نشدی تو حتی نگرانم نشدی نیومدی نشد اما تموته این سال ها به  یاد داد دیگه منتطر نباشم منتظره هیچ قولی هیچ حرفی غمه نداشتنت به من یاد داد اونقدر قدرتمند هستم که از نبودن و نشدن ها نمیمیرم یاد داد منتطر نباشم و با اعتماد به خودم جلو برم نه با تحسین و تشویق دیگران نه با وابستگی و منتظره دیگران موندن و این بزرگ ترین هدیه تو بود هدیه ای که نتونست من و به تو نزدیک کنه اما تونست من به خودم نزدیک کنه ی وقتایی خواب میبینم نشستی و از دور نگات میکنم میدونی دیگه منتظر نیستم منتطر نیستم و میدونم جلو نر نمیام این بهترین صلح دنیاس که حتی توی خواب هم امید واهی نمیتونه وارد بشه اره نشد نشد و نمیشه اما

دانلود رمان ماه من آرام بخـواب pdf از درسا مـیرزایی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان درسا مـیرزایی مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
روزایی رفتـه که برنگشت دعاها که اثر نکرد فاصله ها ک پر نشـد خـوابا که تعبیر نشـد تـو که نیومدی تـو که مهربون نشـدی تـو حتی نگرانم نشـدی نیومدی نشـد اما تموتـه این سال ها به  یاد داد دیگـه منتطر نباشم منتظره هیچ قولی هیچ حرفی غمه نداشتنت به من یاد داد اونقدر قدرتمند هستم که از نبودن و نشـدن ها نمـیمـیرم یاد داد منتطر نباشم و با اعتماد به خـودم جلو برم نه با تحسین و تشویق دیگران نه با وابستگی و منتظره دیگران موندن و این بزرگ ترین هدیه تـو بود هدیه ای که نتـونست من و به تـو نزدیک کنه اما تـونست من به خـودم نزدیک کنه ی وقتایی خـواب مـیبینم نشستی و از دور نگـات مـیکنم مـیـدونی دیگـه منتظر نیستم منتطر نیستم و مـیـدونم جلو نر نمـیام این بهترین صلح دنیاس که حتی تـوی خـواب هم امـیـد واهی نمـیتـونه وارد بشـه اره نشـد نشـد و نمـیشـه اما

لینک دانلود رمان  ماه من آرام بخواب 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0