دانلود رمان مزاحم دوست داشتنی  از ساجده سوزنچی 

دانلود رمان مزاحم دوست داشتنی از ساجده سوزنچی 

ژانر :

آرمان آریان پسری جذاب خوشتیپ و دوست داشتنیست که در خانواده ی مدرن و پولداری زندگی میکند.برعکس خانواده و تیپ امروزی اش اعتقادات مخصوص به خود را دارد.او که مدیر یک شرکت تبلیغاتی بزرگ و معروف در شهر تهران است بسیار در کار خود غرق است ،اما با اسراردوستانش تصمیم میگیرد چند روزی را برای تفریح و استراحت همراه آنها به شمال برود.بخاطر کارهای زیاد شرکت و البته همان اعتقادات بخصوص خودش چند روز زودتر جمع دوستانش را به مقصد تهران ترک میکند.در راه برگشت درجاده ی خلوت و تاریک دختری رامیبیند که تقاضای کمک میکند. آرمان که هیچ علاقه و کششی نسبت به جنس مخالف ندارد بیخیال از آن دختر میگذرد. اما حسی از درون شایدحس غیرت ایرانی او را،وادار به بازگشت میکند و در ادامه گرفتار کمک به نفس همان دختر جوان میشود.آرمان ابتدا نفس رابه چشم یک مزاحم در زندگی اش میبیند اما کم کم همان مزاحم برایش یک میشود… اول رمان در حد مرگ دارم حرص می خورمفصل اول: اآلن كارد كه هيچی، شمشيرم تا ته فرو كنن تو قلبم، بازم خونم درنمی داد… بمب منفجر بشه من متالشی نميشم… فقط با بهت و ناباوري دارم به اتفاقايی كه جلوي چشمام ميوفته نگاه می كنم… به زمين چمن… به بازيكنايی كه لباس زرد و سياه سپاهان تنشونه… به جايگاهی كه واسشون درست كردن… به جام قهرمانی كه با ربان زرد و سياه تزيين شده و حاال باالي دست هاي محرم نويد كياست… به سرمربی شون كرانچاركه باالي دست بازيكن ها داره باال و پايين ميره… به گردن آويز هايی ..

دانلود رمان مزاحم دوست داشتنی pdf از ساجده سوزنچی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان ساجده سوزنچی مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه
خلاصه رمان مزاحم دوست داشتنی
آرمان آریان پسری جذاب خـوشتیپ و دوست داشتنیست که در خانواده ی
مدرن و پولداری زندگی مـیکند.برعکس خانواده و تیپ امروزی اش اعتقادات مخصوص
به خـود را دارد.او که مدیر یک شرکت تبلیغاتی بزرگ و معروف در شـهر تـهران است
بسیار در کـار خـود غرق است ،اما با اسراردوستانش تصمـیم مـیگیرد چند روزی را
برای تفریح و استراحت همراه آنها به شمال برود.بخاطر کـارهای زیاد شرکت و
البتـه همان اعتقادات بخصوص خـودش چند روز زودتر جمع دوستانش را به مقصد
تـهران ترک مـیکند.در راه برگشت درجاده ی خلوت و تاریک دختری رامـیبیند که تقاضای کمک مـیکند.
آرمان که هیچ علاقه و کششی نسبت به جنس مخالف ندارد بیخیال از آن دختر مـیگذرد.
اما حسی از درون شایـدحس غیرت ایرانی او را،وادار به بازگشت مـیکند و در
ادامه گرفتار کمک به نفس همان دختر جوان مـیشود.آرمان ابتدا نفس رابه
چشم یک مزاحم در زندگی اش مـیبیند اما کم کم همان مزاحم
برایش یک مزاحم دوست داشتنی مـیشود…
رمان پیشنهادی
دانلود رمان شروعم کن تـو مـیتـونی
قسمت اول رمان مزاحم دوست داشتنی
در حد مرگ دارم حرص مـی خـورمفصل اول:
اآلن كارد كه هيچی، شمشيرم تا تـه فرو كنن تـو قلبم، بازم خـونم درنمـی داد…
بمب منفجر بشـه من متالشی نميشم…
فقط با بهت و ناباوري دارم به اتفاقايی كه جلوي چشمام ميوفتـه نگـاه مـی كنم…
به زمين چمن…
به بازيكنايی كه لباس زرد و سياه سپاهان تنشونه…
به جايگـاهی كه واسشون درست كردن…
به جام قهرمانی كه با ربان زرد و سياه تزيين شـده و حاال باالي دست هاي محرم
نويد كياست…
به سرمربی شون كرانچاركه باالي دست بازيكن ها داره باال و پايين ميره…
به گردن آويز هايی ..

لینک دانلود رمان مزاحم دوست داشتنی

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0