دانلود رمان من تو عشق  از سوگولی72

دانلود رمان من تو عشق  از سوگولی72

ژانر : -

من تو عشق رمان درمورد دختر شاد و شیطونیه به اسم سایه که رشته پزشکی میخونه .. روزی متوجه میشه کارخونه پدرش در حال ورشکستگیه و تنها یک راه وجود داره تا پدرش ورشکست نشه اونم اینه که با پسر مغرور و بد اخلاق دوست پدرش ازدواج کنه////// اول رمان من تو عشق گوشات دراز که هست ولی من هرچی گفتم حقیقته باز با چشمای متعجبش بهم زل زد.از ترانه هم بلند شدو اومد رو به روم ایستاد قیافه اش خنده ام گرفته بود. نیشتو ببند ببینم. منو احمق فرض کرده مرض اینبار بلندتر خندیدم که نگاه متعجبش رنگ عصبانیت گرفت. ببینم خر مغزتو گاز گرفته سایه؟ دیوونه شدی؟ میلاد؟اخه دختر جون میلاد کل زندگی خانوادشو هم بفروشه نمیتونه یه چرخ ماشینتو بخره اونوقت قبول کردی بیاد خواستگاریت؟ اصلا فکر کردی چجوری قراره باهاش زندگی کنی؟ همه چیز که پول نیست ترانه.من و میلاد همو دوست داریم و تو اینو بهتر از هرکسی میدونی به خاله هم گفتی؟ فعلا فقط بین منو میلاده.گفتم بزار مامان اینارو اماده کنم بعد بیاین هنوز که نه سرمو پایین انداختمو رفتم تو فکر.انکار نمیکنم میلاد رو خیلی زیاد دوست داشتم اونم منو دوست داشت .دقیقا این حس از سال اولی که وارد دانشگاه شدم بینمون بوجود اومد. سال ازم بزرگتر بود .اونم مثل من و ترانه دختر خاله ام که مثل خواهرم ۴ میلاد بود پزشکی میخوند اما بزرگترین تفاوت من و میلاد فاصله طبقاتی بود که بیش از اندازه زیاد بود. اما میلاد با من توی خونه ای زندگی میکردم که از بزرگی توش گم میشدی خانوادش توی خونه ای زندگی میکردن هیچ امکانات  رو کم نداشت اصلا خونه ای که…

دانلود رمان من تـو عشق pdf از سوگولی۷۲ لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان سوگولی۷۲ مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه/کلکلی

خلاصه رمان من تـو عشق
رمان درمورد دختر شاد و شیطونیه به اسم سایه که رشتـه پزشکی مـیخـونه .. روزی متـوجه مـیشـه
کـارخـونه پدرش در حال ورشکستگیه و تنها یک راه وجود داره تا پدرش ورشکست نشـه اونم
اینه که با پسر مغرور و بد اخلاق دوست پدرش ازدواج کنه//////
رمان پیشنهادی:دانلود رمان بانوی من مرضیه یگـانه
قسمت اول رمان من تـو عشق
گوشات دراز که هست ولی من هرچی گفتم حقـیقتـه باز با چشمای متعجبش بهم زل زد.از
ترانه هم بلند شـدو اومد رو به روم ایستاد قـیافه اش خنده ام گرفتـه بود. نیشتـو ببند ببینم.
منو احمق فرض کرده مرض اینبار بلندتر خندیـدم که نگـاه متعجبش رنگ عصبانیت گرفت.
ببینم خر مغزتـو گـاز گرفتـه سایه؟ دیوونه شـدی؟ مـیلاد؟اخه دختر جون مـیلاد کل زندگی
خانوادشو هم بفروشـه نمـیتـونه یه چرخ ماشینتـو بخره اونوقت قبول کردی بیاد خـواستگـاریت؟
اصلا فکر کردی چجوری قراره باهاش زندگی کنی؟ همه چیز که پول نیست ترانه.من و
مـیلاد همو دوست داریم و تـو اینو بهتر از هرکسی مـیـدونی به خاله هم گفتی؟ فعلا فقط
بین منو مـیلاده.گفتم بزار مامان اینارو اماده کنم بعد بیاین هنوز که نه سرمو پایین
انداختمو رفتم تـو فکر.انکـار نمـیکنم مـیلاد رو خیلی زیاد دوست داشتم اونم منو دوست داشت
.دقـیقا این حس از سال اولی که وارد دانشگـاه شـدم بینمون بوجود اومد. سال ازم بزرگتر بود
.اونم مثل من و ترانه دختر خاله ام که مثل خـواهرم ۴ مـیلاد بود پزشکی مـیخـوند اما بزرگترین
تفاوت من و مـیلاد فاصله طبقاتی بود که بیش از اندازه زیاد بود. اما مـیلاد با من تـوی خـونه ای
زندگی مـیکردم که از بزرگی تـوش گم مـیشـدی خانوادش تـوی خـونه ای زندگی مـیکردن هیچ
امکـانات  رو کم نداشت اصلا خـونه ای که…

لینک دانلود رمان من تو عشق  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0