دانلود رمان مهناز زنی 16 ساله

دانلود رمان مهناز زنی 16 ساله

ژانر : -

: از ۱۴ ساله و برادر۱۸ ساله اش میلاد , پدر ومادر خود را دریک تصادف از دست میدهند و مجبور میشوند با روحیه ای خراب به دور از حمایت فامیل به تنهایی بار سنگین زندگی را بر دوش بکشند از ان پس میلاد روزهاکار میکند و شبها به درس خواندن ادامه میدهدو از در کنار درس ,مسولیت کار خانه را نیز برعهده میگیرد ولی از انجایی که نوجوانی بی تجربه بیش نیست و ساعتها و گاهی تا پاسی از شب در خانه تنها و بی همدم میماند برای فرار از تنهایی کم کم به دوستی های خیابانی رو میاورد وبا بی تجربگی و خامی, پا به دنیای تازه و خطرناکی میگذارد میلاد که همواره او را از این نوع دوستی ها برحذر داشته طی اتفاقاتی پی به وجود یکی از این رابطه ها میبرد و از را به شدت مورد توبیخ و تنبیه قرار میدهد ولی از علی رغم میل باطنی و ترس از برادر , به دلیل تنهایی باز به را ه تا اینکه در اتفاقی مورد ت.ج.ا.و.ز قرار میگیرد و با این اتفاق میلاد اورا مجبور به ازدواج با یکی از دوستان صمیمی اش که عاشق او نیز هست, میکند در حالی که از سخت عاشقاخرین دوست پسرش شده است و به هیج وجه راضی به این ازدواج نیست ولی پس از کشمکش های زیاد مجبور به پذیرفتن میشود////

دانلود رمان مهناز زنی ۱۶ ساله pdf از نامشخص با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان نامشخص مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان:
مهناز ۱۴ ساله و برادر۱۸ ساله اش مـیلاد , پدر ومادر خـود را دریک تصادف از دست مـیـدهند و مجبور مـیشوند با روحیه ای خراب به دور از حمایت فامـیل به تنهایی بار سنگین زندگی را بر دوش بکشند از ان پس مـیلاد روزهاکـار مـیکند و شبها به درس خـواندن ادامه مـیـدهدو مهناز در کنار درس ,مسولیت کـار خانه را نیز برعهده مـیگیرد ولی از انجایی که نوجوانی بی تجربه بیش نیست و ساعتـها و گـاهی تا پاسی از شب در خانه تنها و بی همدم مـیماند برای فرار از تنهایی کم کم به دوستی های خیابانی رو مـیاورد وبا بی تجربگی و خامـی, پا به دنیای تازه و خطرناکی مـیگذارد مـیلاد که همواره او را از این نوع دوستی ها برحذر داشتـه طی اتفاقاتی پی به وجود یکی از این رابطه ها مـیبرد و مهناز را به شـدت مورد تـوبیخ و تنبیه قرار مـیـدهد ولی مهناز علی رغم مـیل باطنی و ترس از برادر , به دلیل تنهایی باز به را
ه تا اینکه در اتفاقـی مورد ت.ج.ا.و.ز قرار مـیگیرد و با این اتفاق مـیلاد اورا مجبور به ازدواج با یکی از دوستان صمـیمـی اش که عاشق او نیز هست, مـیکند در حالی که مهناز سخت عاشقاخرین دوست پسرش شـده است و به هیج وجه راضی به این ازدواج نیست ولی پس از کشمکش های زیاد مجبور به پذیرفتن مـیشود////

لینک دانلود رمان مهن

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0