دانلود رمان موکل یا عشقم؟  از بیتا مرادی

دانلود رمان موکل یا عشقم؟  از بیتا مرادی

ژانر : - -

موکل یا عشقم؟ پسری که بخاطر انتقام دنبال وکیل میگرده واز طرف پسرعموش سراغه یه دختر وکیل میره و در این بین اتفاقاتی میوفته ….. اول رمان موکل یا عشقم؟ از قدم زدن که هیچوقت سیر نمی شم ولی فکر کنم هوا داره بارونی می شه و به همین دلیل به سمت خونه راه افتادم. وارد خونه شدم لباس های بیرونم رو عوض می کنم و یه تاپ و شلوارک می پوشم رفتم جلوی آیینه یه رژ کالباسی زدم و به خودم نگاه کردم؛ چشم های بزرگ مشکی با مژه های پرپشتی دارم دماغم معمولی و تقریبا کوچیکه و لب های قلوه ای دارم و پوستم هم سبزه است درکل خوبم زیبایی چشم گیری ندارم ولی راضیم از بس قانع و با ادبم خخ رفتم توی آشپزخونه و شروع کردم به غذا درست کردن واسه خودم یه ماکارونی خوشمزه درست کردم ترشی رو از یخچال درآوردم روی میز همه چیز رو چیدم و مثل قحطی زده ها می شینم پاش و کلش رو می خورم وقتی کامل سیر شدم جمعش می کنم از اونجایی که حوصله ظرف شستن ندارم ولش می کنم و می رم تو اتاقم رو تختم دراز می کشم گوشیمو از رو عسلی بر می دارم چک می کنم بازم کسی نیست پیام داده باشه بعضی وقتا مطمئن می شم که من رو از یتیم خونه اوردن آخه پدرومادر عزیز یه زنگی چیزی بزنید ببینید دخترتون زنده است یا مرده؛ پوف بیخیال بابا الان یه آهنگ میذارم واسه قر زدن آخه یه مدته  خیلی تو کمرم جمع شده؛ یه آهنگ هندی عالی میذارم از اونجایی که از وقتی اومدم تهران….    

دانلود رمان موکل یا عشقم؟ pdf از بیتا مرادی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان بیتا مرادی مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/کلکلی/هیجانی
خلاصه رمان موکل یا عشقم؟
پسری که بخاطر انتقام دنبال وکیل مـیگرده واز طرف پسرعموش سراغه یه دختر وکیل مـیره و در این بین اتفاقاتی
مـیوفتـه …..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان شش قلب تپنده عاشق
قسمت اول رمان موکل یا عشقم؟
از قدم زدن که هیچوقت سیر نمـی شم ولی فکر کنم هوا داره بارونی مـی شـه و به همـین دلیل به سمت خـونه راه افتادم.
وارد خـونه شـدم لباس های بیرونم رو عوض مـی کنم و یه تاپ و شلوارک مـی پوشم رفتم جلوی آیینه یه رژ کـالباسی زدم و به
خـودم نگـاه کردم؛ چشم های بزرگ مشکی با مژه های پرپشتی دارم دماغم معمولی و تقریبا کوچیکه و لب های قلوه ای دارم و
پوستم هم سبزه است درکل خـوبم زیبایی چشم گیری ندارم ولی راضیم از بس قانع و با ادبم خخ رفتم تـوی آشپزخـونه و شروع
کردم به غذا درست کردن واسه خـودم یه ماکـارونی خـوشمزه درست کردم ترشی رو از یخچال درآوردم روی مـیز همه چیز رو
چیـدم و مثل قحطی زده ها مـی شینم پاش و کلش رو مـی خـورم وقتی کـامل سیر شـدم جمعش مـی کنم از اونجایی که حوصله ظرف
شستن ندارم ولش مـی کنم و مـی رم تـو اتاقم رو تختم دراز مـی کشم گوشیمو از رو عسلی بر مـی دارم چک مـی کنم بازم کسی
نیست پیام داده باشـه بعضی وقتا مطمئن مـی شم که من رو از یتیم خـونه اوردن آخه پدرومادر عزیز یه زنگی چیزی بزنیـد ببینیـد
دخترتـون زنده است یا مرده؛ پوف بیخیال بابا
الان یه آهنگ مـیذارم واسه قر زدن آخه یه مدتـه  خیلی تـو کمرم جمع شـده؛ یه آهنگ هندی عالی مـیذارم از اونجایی که از وقتی

اومدم تـهران….
 
 

لینک دانلود رمان موکل یا عشقم؟ 

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0