دانلود رمان میان عشق و آینه  از دوشیزه

دانلود رمان میان عشق و آینه  از دوشیزه

ژانر : -

میان عشق و آینه  داستان نیاز، دختر گوشه گیر و طرد شده از خانواده که با تصمیمی ناگهانی، زندگی چند نفر را دستخوش تغییراتی می کند که خودش هم مجبور به ازدواج با پسر دایی مغرور اش می شود که به تازگی از خارج برگشته، با این کار از او متنفر میشود و نیاز نمی داند چه خوابی برایش دیده و قرار است به خاطر این ازدواج اجباری چه بلایی سرش بیاورد.. اول رمان میان عشق و آینه تو رو خدا دوباره شر و ور گفتنات و راجع به اینکه با احساسات دختر مردم بازی نکن راه ننداز تینا تنها آدمی بود که ازدواج کردن باهاش میتونست آینده من که هیچ ده تا نسل بعد از منم تامین کنه یه بلیط دو سر برد بود هم خودش از هر نظر تایید شده بود هم باباش که همینجوری داره پول پارو میکنه مگه کم داری خودت؟ مگه کم در آوردیم از این رستوران! نه ولی باید یه جوری جای پام و محکم کنم هدف من رستورانای زنجیره ای بود ولی اگه پشتوانه مالی تو ایران نداشته باشم رستوران اونور و که باید بفروشم هیچ چند سال باید صبر کنم تا دخل این رستورانم برسه به افتتاح شعبه بعدی چند بار بگم باباش از اون کله گنده هاس وقتی همچین آدمی تو فامیل هست و همه براش دندون تیز کردن مگه من ناقصم که خودم و بکشم عقب! تو بدون اونم میتونی خودت و بکشی بالا همینجوری که تا الان تونستی تو کار ما دست زیاده خاطره خودتم خوب میدونی بودن همچین آدمی تو زندگیم حکم یه قوت قلب داشت واسه پیشرفت بیشتر و سریعتر که …..

دانلود رمان مـیان عشق و آینه pdf از دوشیزه با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
          نویسنده این رمان دوشیزه مـیباشـد
        موضوع رمان: عاشقانه/اجباری
     خلاصه رمان مـیان عشق و آینه
 داستان نیاز، دختر گوشـه گیر و طرد شـده از خانواده که با تصمـیمـی ناگـهانی، زندگی چند نفر را
دستخـوش تغییراتی مـی کند که خـودش هم مجبور به ازدواج با پسر دایی مغرور اش مـی شود
که به تازگی از خارج برگشتـه، با این کـار از او متنفر مـیشود و نیاز نمـی داند چه خـوابی برایش
دیـده و قرار است به خاطر این ازدواج اجباری چه بلایی سرش بیاورد..
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان گیسو عروس استاد
قسمت اول رمان مـیان عشق و آینه
تـو رو خدا دوباره شر و ور گفتنات و راجع به اینکه با احساسات دختر مردم بازی نکن راه ننداز
تینا تنها آدمـی بود که ازدواج کردن باهاش مـیتـونست آینده من که هیچ ده تا نسل بعد از منم تامـین کنه
یه بلیط دو سر برد بود هم خـودش از هر نظر تاییـد شـده بود هم باباش که همـینجوری داره پول پارو مـیکنه
مـگـه کم داری خـودت؟ مـگـه کم در آوردیم از این رستـوران!
نه ولی بایـد یه جوری جای پام و محکم کنم هدف من رستـورانای زنجیره ای بود ولی اگـه
پشتـوانه مالی تـو ایران نداشتـه باشم رستـوران اونور و که بایـد بفروشم هیچ چند سال بایـد صبر کنم
تا دخل این رستـورانم برسه به افتتاح شعبه بعدی چند بار بگم باباش از اون کله گنده هاس
وقتی همچین آدمـی تـو فامـیل هست و همه براش دندون تیز کردن مـگـه من ناقصم که خـودم و بکشم عقب!
تـو بدون اونم مـیتـونی خـودت و بکشی بالا همـینجوری که تا الان تـونستی
تـو کـار ما دست زیاده خاطره خـودتم خـوب مـیـدونی بودن همچین آدمـی تـو زندگیم حکم
یه قوت قلب داشت واسه پیشرفت بیشتر و سریعتر که …..

لینک دانلود رمان میان عشق و آینه 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0