دانلود رمان میوه ممنوعه  از maryam_23 

دانلود رمان میوه ممنوعه  از maryam_23 

ژانر :

میوه ممنوعه داستان از زبون اول شخص تعریف میشه اول شخص ما دختریه برعکس شخصیتهای دختر رمانای دیگه زبون دراز نیست اما رکه کم حرفه شیطون نیست آرومه !! نمیشه گفت گوشه گیره اما زیاد توی جمع نیست احساساتی نیست اما قلبش از سنگ هم نیست یه دختر متفاوت یه دختر که رفتارای خاصش آدمو جذبش میکنه !! دلیل این رفتاراش چی میتونه باشه غرور غرور برای چی ! بخاطر داشتن چهره ی جذاب شاید میوه ی ممنوعه ی داستان کیه چرا ممنوعه یعنی میشه این ممنوعیت برداشته بشه توی یه خونواده متوسط رو به بالا زندگی میکنه توی یه خونه ی فوق العاده و خونواده پر جمعیت برخلاف غیرتی بودن برادرش کاری رو دنبال میکنه که بهش علاقه داره !! این کار چی هست نه هنریه نه فنی یه حرفه که شاید خیلی کم طرفدار داشته باشه اما دختر داستان ما دوستش داره و برخلاف بی تفاوت بودن به یه سری چیزا دنبالش میکنه توی همین راه با کسی آشنا میشه که که یعنی میتونه قلب دختر خاص داستان مارو تسخیر کنه  این بین چیزی رو از دست میده که خیلی براش مهمه نه تنها برای اون برای همه ی آدما مهمه چرا مگه گناهش چیه یعنی بدون داشتن اون هم میتونه زندگی کنه میتونه مثل سابق رفتار کنه پسر داستان چی میتونه با نبودش کنار بیاد اول رمان میوه ممنوعه در ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ وارد ﺷﺪم و ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺣﯿﺎط ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﻧﮫ رو از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬروﻧﺪم در رو ﺑﺴﺘﻢ از در ﺣﯿﺎط ﺗﺎ در اﺻﻠﯽ ﺣﺪودا ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﮫ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ آب ﮔﻮﺷﮫ ﺣﯿﺎط ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﺧﻠﺶ

دانلود رمان مـیوه ممنوعه pdf از maryam_23 لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان maryam_23 مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان مـیوه ممنوعه
داستان از زبون اول شخص تعریف مـیشـه اول شخص ما دختریه برعکس شخصیتـهای
دختر رمانای دیگـه زبون دراز نیست اما رکه کم حرفه شیطون نیست آرومه !!
نمـیشـه گفت گوشـه گیره اما زیاد تـوی جمع نیست احساساتی نیست اما قلبش از سنگ
هم نیست یه دختر متفاوت یه دختر که رفتارای خاصش آدمو جذبش مـیکنه !! دلیل این رفتاراش چی مـیتـونه باشـه
غرور غرور برای چی ! بخاطر داشتن چهره ی جذاب شایـد مـیوه ی ممنوعه ی داستان کیه
چرا ممنوعه یعنی مـیشـه این ممنوعیت برداشتـه بشـه
تـوی یه خـونواده متـوسط رو به بالا زندگی مـیکنه تـوی یه خـونه ی فوق العاده و خـونواده پر جمعیت
برخلاف غیرتی بودن برادرش کـاری رو دنبال مـیکنه که بهش علاقه داره !! این کـار چی هست
نه هنریه نه فنی یه حرفه که شایـد خیلی کم طرفدار داشتـه باشـه اما دختر داستان ما
دوستش داره و برخلاف بی تفاوت بودن به یه سری چیزا دنبالش مـیکنه تـوی همـین راه با کسی آشنا مـیشـه که
که یعنی مـیتـونه قلب دختر خاص داستان مارو تسخیر کنه  این بین چیزی رو از دست مـیـده
که خیلی براش مهمه نه تنها برای اون برای همه ی آدما مهمه چرا مـگـه گناهش چیه
یعنی بدون داشتن اون هم مـیتـونه زندگی کنه مـیتـونه مثل سابق رفتار کنه
پسر داستان چی مـیتـونه با نبودش کنار بیاد
رمان پیشنهادی:دانلود رمان نقاب دل مرضیه یگـانه
قسمت اول رمان مـیوه ممنوعه
در ﺑﺎ ﺻﺪای ﺗﯿﮑﯽ ﺑﺎز ﺷﺪ وارد ﺷﺪم و ھﻤﻮﻧﻄﻮر ﮐﮫ ﺣﯿﺎط ﺳﺮ ﺳﺒﺰ ﺧﻮﻧﮫ رو از ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺬروﻧﺪم
در رو ﺑﺴﺘﻢ از در ﺣﯿﺎط ﺗﺎ در اﺻﻠﯽ ﺣﺪودا ﺻﺪ ﻣﺘﺮی ﻣﯽ ﺷﺪ ﯾﮫ اﺳﺘﺨﺮ ﻧﺴﺒﺘﺎ ﺑﺰرگ و ﭘﺮ آب
ﮔﻮﺷﮫ ﺣﯿﺎط ﺑﻮد ﮐﮫ ﻧﻮر ﺧﻮرﺷﯿﺪ داﺧﻠﺶ

لینک دانلود رمان میوه ممنوعه  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0

افزودن دیدگاه

هیج دیدگاهی ثبت نشده ;(