دانلود رمان نابودگر شیطان  از اسما- ب

دانلود رمان نابودگر شیطان از اسما- ب

ژانر :

 یه دختر و هزار اتفاق تو زندگیش زندگی ای برگرفته از هیجان و شادی و بی خیالی که یک سری اتفاقات و یک سری خبرها احساسشو و اخالق وجودشو تغییر میده سرنوشتی عجیب که تنهابه گروهی وابسته است و عضوی شیطون که اطالعات جدیدی از گروه باعث شکستنش میشه که دختر ساده ی بی احساس ما میتونه از چندین حس پیچیده و واضح سر در بیاره و این اتفاقات میتونه آینده ی اونو تغییر بده یک هدف که از قبل تعیین شده و اون بی خبره هدفی که سخت اونو درگیر افکار پیچیده اش میکنه هدفی همراه با کلی ماجراهای شیرین و طنز وکل کل های پی در پی و گاهی… اول رمان نمیدانم از کجا شروع کنم ویا از چی بگم ؟از خودم یا از زندگیم ؟یا شاید هم معمایی که در او فرو رفته ام وجوابش برای خودم هم ناپیداست !اینکه من االن اینجام به خاطر چی بوده ؟یا اصال چطور شد که تصمیم گرفتم بشم این چطور شد که قبول کردم هر کاری انجام بدم و تاپای از دست دادن زندگیم برم تا به اینجا برسم ؟تابشم یک نابودگرکه گروه نابودگران منو راه بدن تا به این جا برسم وبه هدفم نزدیکتر !هنوز هم گیجم که چرا اسممونو گذاشتیم نابودگر…درصورتیکه حداقل به نابودکردن نمیرسونیم…گرچه آلفرد میگه هدفش از این اسم نابود کردن یک نفره!گاهی هم به این نتیجه میرسم که شاید ماهم یک گروه نینجاییم که برای سرگرمی و هیجان این گروهو درست کردیم… باز هم اومدم که فکر کنم و به نتیجه ای نرسیدم !از روی تختم بلند شدم و با بیحالی رو تختی آبی خاکستریم رو ….

دانلود رمان نابودگر شیطان pdf از اسما- ب با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان اسما- ب مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه
خلاصه رمان نابودگر شیطان
 یه دختر و هزار اتفاق تـو زندگیش زندگی ای برگرفتـه از هیجان و شادی و بی خیالی که یک سری
اتفاقات و یک سری خبرها احساسشو و اخالق وجودشو تغییر مـیـده سرنوشتی عجیب که تنهابه گروهی وابستـه
است و عضوی شیطون که اطالعات جدیـدی از گروه باعث شکستنش مـیشـه که دختر ساده ی بی احساس ما
مـیتـونه از چندین حس پیچیـده و واضح سر در بیاره و این اتفاقات مـیتـونه آینده ی اونو تغییر بده یک هدف که از
قبل تعیین شـده و اون بی خبره هدفی که سخت اونو درگیر افکـار پیچیـده اش مـیکنه هدفی همراه با کلی
ماجراهای شیرین و طنز وکل کل های پی در پی و گـاهی…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان ماهی سفیـد
قسمت اول رمان نابودگر شیطان
نمـیـدانم از کجا شروع کنم ویا از چی بگم ؟از خـودم یا از زندگیم ؟یا شایـد هم معمایی که در او فرو رفتـه ام وجوابش
برای خـودم هم ناپیـداست !اینکه من االن اینجام به خاطر چی بوده ؟یا اصال چطور شـد که تصمـیم گرفتم بشم این
چطور شـد که قبول کردم هر کـاری انجام بدم و تاپای از دست دادن زندگیم برم تا به اینجا برسم ؟تابشم یک
نابودگرکه گروه نابودگران منو راه بدن تا به این جا برسم وبه هدفم نزدیکتر !هنوز هم گیجم که چرا اسممونو
گذاشتیم نابودگر…درصورتیکه حداقل به نابودکردن نمـیرسونیم…گرچه آلفرد مـیگـه هدفش از این اسم نابود کردن
یک نفره!گـاهی هم به این نتیجه مـیرسم که شایـد ماهم یک گروه نینجاییم که برای سرگرمـی و هیجان این گروهو
درست کردیم…
باز هم اومدم که فکر کنم و به نتیجه ای نرسیـدم !از روی تختم بلند شـدم و با بیحالی رو تختی آبی خاکستریم رو
….

لینک دانلود رمان نابودگر شیطان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0