دانلود رمان ناشناس عاشق  از samira_mis

دانلود رمان ناشناس عاشق  از samira_mis

ژانر :

ناشناس عاشق پونه دختر جوانی است که با ایمیلهای ارسالی یک فرد ناشناس پی به رازی بزرگ در زندگی اش می برد ، اینکه فرزند پدر و مادرش نیست ، کم کم رابطه احساسی عمیقی با فرد ارسال کننده ی ایمیلها برقرار میکند تا اینکه متوجه میشود آن شحص کسی نیست جز … اول رمان ناشناس عاشق گوشه کاناپه سوسنی و بنفش رنگم کز کرده بودم و پاهام و گرفته بودم تو بغلم و حال و حوصله هیچ کسی و نداشتم دلم می خواست تا ابد تو همون حال بمونم هر چی فکر می کردم دلیلش و نمی فهمیدم آخه چرا با من این کار و کرده بودن؟ مگه گناه من چی بود؟ یعنی واقعا این کوچیکترین حق من نبود؟ چونه ام و گذاشتم روی دستام و اطراف و خوب نگاه کردم مثل کسی که برای اولین بار وارد محیطی می شه من عاشق این اتاق با این رنگ بندی متری با پنجره های قدی ۰۳لیمویی و سوسنی و بنفش بودم به نظرم این رنگها رنگ آمال و آرزوهام بود یک اتاق و بزرگ که پرده ای لیمویی با گلهای سوسنی و بنفش اون رو تزیین کرده بود که در اون لحظه صاحبش از شدت عصبانیت اون رو به صورت کاملا نا مرتب باز کرده بود تا مانع ورود نور خورشید به داخل اتاق بشه در گوشه پنجره گلدانی چوبی که با چوبهای پیچ پیچی بنفش و زرد پر شده بود خود نمایی می کرد سمت راست پنجره تختی چوبی با روتختی متناسب با رنگ بندی اتاق گذاشته شده بود و کنارش پا تختی که جای قاب عکس خانوادگی روش خالی بود ته اتاق یک …

دانلود رمان ناشناس عاشق pdf از samira_mis با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان samira_mis مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه

خلاصه رمان ناشناس عاشق
پونه دختر جوانی است که با ایمـیلهای ارسالی یک فرد ناشناس پی به رازی بزرگ
در زندگی اش مـی برد ، اینکه فرزند پدر و مادرش نیست ، کم کم رابطه احساسی
عمـیقـی با فرد ارسال کننده ی ایمـیلها برقرار مـیکند تا اینکه متـوجه مـیشود آن شحص کسی
نیست جز …
رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان ناشناس عاشق
گوشـه کـاناپه سوسنی و بنفش رنگم کز کرده بودم و پاهام و گرفتـه بودم تـو
بغلم و حال و حوصله هیچ کسی و نداشتم دلم مـی خـواست تا ابد تـو همون حال بمونم
هر چی فکر مـی کردم دلیلش و نمـی فهمـیـدم آخه چرا با من این کـار و کرده بودن؟
مـگـه گناه من چی بود؟ یعنی واقعا این کوچیکترین حق من نبود؟ چونه ام و گذاشتم
روی دستام و اطراف و خـوب نگـاه کردم مثل کسی که برای اولین بار وارد محیطی مـی شـه
من عاشق این اتاق با این رنگ بندی متری با پنجره های قدی ۰۳لیمویی و سوسنی و بنفش بودم
به نظرم این رنگـها رنگ آمال و آرزوهام بود یک اتاق و بزرگ که پرده ای لیمویی با گلهای
سوسنی و بنفش اون رو تزیین کرده بود که در اون لحظه صاحبش از شـدت عصبانیت اون رو
به صورت کـاملا نا مرتب باز کرده بود تا مانع ورود نور خـورشیـد به داخل اتاق بشـه
در گوشـه پنجره گلدانی چوبی که با چوبهای پیچ پیچی بنفش و زرد پر شـده بود خـود نمایی مـی کرد
سمت راست پنجره تختی چوبی با روتختی متناسب با رنگ بندی اتاق گذاشتـه شـده بود و
کنارش پا تختی که جای قاب عکس خانوادگی روش خالی بود تـه اتاق یک …

لینک دانلود رمان  ناشناس عاشق  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0