دانلود رمان نت موسیقی عاشقانه  از ه.عربی،فروغ.ق،ندا.ی مستقیم

دانلود رمان نت موسیقی عاشقانه از ه.عربی،فروغ.ق،ندا.ی مستقیم

ژانر : -

درباره دختري از جنس ماست دختري بي پروا از هيچ نمي هراسد کسي را در قلب خود جاي نمي دهد او الهه نا ارامي هاست الهه اب ها ،اما روزگار ورق مي خورد زندگي جديدي اناهيد را دربر ميگيرد دخترک بي پروا چه خواهد شد زندگي چه خواهد کرد … اناهيد چه مي کند با سختي ها .. کي مزه خوشي… اول رمان خيلي ذوق زده بود روز قبل باهام تماس گرفتند و گفتن با پيشنهاد همکاريم با گروه ملودي ارامش موافقت شده اين گروه يه گروه بود که اهنگ ها و ترانه ها رو باز خواني مي کردند من قرار بود اونجا برم هم گيتار بزنم هم اينکه هم خواني کنم اونم زير نظر استاد مهاجر از ديروز کلي ذوق زده بودم از صبح دل تودلم نبود که عصر ميرم چي پيش مياد تومدرسه هم هيچي از درس نفهميدم اوخ ببخشيد پرحرفي کردم اول يکم خودمو معرفي کنم که بشناسيدم من اناهيد شمس دختر دوم اقا ارسلان شمس هستم هفده ساله بودم و سال سوم دبيرستان رو پشت سرميذاشتم رشته ام رياضي بود با گفته بود بايد شغلش رو ادامه بدم ولي من عاشق موسيقي بودم موسيقي به من انرژي ميداد عشق به ادامه زندگي ميداد روح ميداد روي مبل جلوي تلوزيون نشسته بودم وبه فيلمي که پخش ميشد نگاه مي کردم ولي اصلا چيزي ازش نمي فهميدم و فقط به عضويتم در گروه ملودي ارامش فکر مي کردم باصداي ميترا جون به خودم اومد – اناهيد جان حالت خوبه – بله ميترا جون خوبم ممنون – ولي رنگت پريده بعد کنارم اومد و دستام تو دستش گرفت و گفت – دستاتم که يخ کرده – فکر…

دانلود رمان نت موسیقـی عاشقانه pdf از ه.عربی،فروغ.ق،ندا.ی مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان ه.عربی،فروغ.ق،ندا.ی مـیباشـد
موضوع رمان: عاشقانه/غمـگین
خلاصه رمان نت موسیقـی عاشقانه

درباره دختري از جنس ماست دختري بي پروا از هيچ نمي هراسد کسي را در قلب خـود جاي نمي دهد
او الهه نا ارامي هاست الهه اب ها ،اما روزگـار ورق مي خـورد زندگي جديدي اناهيد را دربر ميگيرد
دخترک بي پروا چه خـواهد شـد زندگي چه خـواهد کرد … اناهيد چه مي کند با سختي ها ..
کي مزه خـوشي…
رمان پیشنهادی:دانلود رمان پاراهور مرضیه یگـانه
قسمت اول رمان نت موسیقـی عاشقانه
خيلي ذوق زده بود روز قبل باهام تماس گرفتند و گفتن با پيشنهاد همکـاريم با گروه ملودي
ارامش موافقت شـده اين گروه يه گروه بود که اهنگ ها و ترانه ها رو باز خـواني مي کردند من
قرار بود اونجا برم هم گيتار بزنم هم اينکه هم خـواني کنم اونم زير نظر استاد مهاجر از ديروز
کلي ذوق زده بودم از صبح دل تـودلم نبود که عصر ميرم چي پيش مياد تـومدرسه هم هيچي
از درس نفهميدم اوخ ببخشيد پرحرفي کردم اول يکم خـودمو معرفي کنم که بشناسيدم من
اناهيد شمس دختر دوم اقا ارسلان شمس هستم هفده ساله بودم و سال سوم دبيرستان
رو پشت سرميذاشتم رشتـه ام رياضي بود با گفتـه بود بايد شغلش رو ادامه بدم ولي من عاشق
موسيقي بودم موسيقي به من انرژي ميداد عشق به ادامه زندگي ميداد روح ميداد روي مبل
جلوي تلوزيون نشستـه بودم وبه فيلمي که پخش ميشـد نگـاه مي کردم ولي اصلا چيزي ازش نمي فهميدم و
فقط به عضويتم در گروه ملودي ارامش فکر مي کردم باصداي ميترا جون به خـودم اومد – اناهيد جان
حالت خـوبه – بله ميترا جون خـوبم ممنون – ولي رنگت پريده بعد کنارم اومد و دستام تـو دستش گرفت و
گفت – دستاتم که يخ کرده – فکر…

لینک دانلود رمان نت موسیقی عاشقانه

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0