دانلود رمان نفرینت میکنم عاشقم شی

دانلود رمان نفرینت میکنم عاشقم شی

ژانر :

داستان به بررسی زندگی سه دختر میپردازه ….که واقعی رفتار میکنند بچگانه رفتار میکنند و اشتباه در نهایت نتیجه اش رو میبینند حسادت میکنند و باید با بار عذابش کنار بیان و ساده لوحانه رفتار میکنند و چوبش رو میخورند در نهایت عوض میشند ولی لزوماً سودی براشون نداره////

دانلود رمان نفرینت مـیکنم عاشقم شی pdf از maah با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
   نویسنده این رمان maah مـی باشـد
موضوع رمان:عاشقانه
خلاصه رمان
داستان به بررسی زندگی سه دختر مـیپردازه ….که واقعی رفتار مـیکنند
بچگـانه رفتار مـیکنند و اشتباه در نهایت نتیجه اش رو مـیبینند حسادت مـیکنند و بایـد با بار عذابش کنار بیان و ساده لوحانه رفتار مـیکنند و چوبش رو مـیخـورند در نهایت عوض مـیشند ولی لزوماً سودی براشون نداره////

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0