دانلود رمان همسر دهاتی من   از گیسو 

دانلود رمان همسر دهاتی من   از گیسو 

ژانر :

: با عصبانیت گفتم _فعلا ک من زنشم نه تو و نه دخترای دیگه نمیتونید خودتون رو به شوهر من بچسپونید بهتره بری یکی دیگه رو تور کنی برای خودت با عصبانیت و نفرت گفت _چی داری میگی تو دختره ی امل پوزخندی زدم و گفتم _امل تویی ک با این تیپت و این سر و شکل اون خانوادت دنبال شوهر من موس موس میکنی…

دانلود رمان همسر دهاتی من  pdf از گیسو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان گیسو مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
با عصبانیت گفتم
_فعلا ک من زنشم نه تـو و نه دخترای دیگـه نمـیتـونیـد خـودتـون رو به شوهر من بچسپونیـد
بهتره بری یکی دیگـه رو تـور کنی برای خـودت
با عصبانیت و نفرت گفت
_چی داری مـیگی تـو دختره ی امل
پوزخندی زدم و گفتم
_امل تـویی ک با این تیپت و این سر و شکل اون خانوادت دنبال شوهر من موس موس مـیکنی…

لینک دانلود رمان  همسر دهاتی من  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0