دانلود رمان هنگامه  از فهیمه رحیمی 

دانلود رمان هنگامه از فهیمه رحیمی 

ژانر :

کار باید از روی دلسوزی انجام بگیرد و خودنمایی و خودپسندی در ان نباشد. حقیقت این است که تو باید بکوشی تا همسرت را نجات بدهی و او را به فعالیت گذشته بازگردانی.!تو در خیلی امور لیاقت خود را ازموده و آن را بکار انداخته ای اینبار هم مثل گذشته خودت مرکز دایره هستی و این تو هستی که باید دیگران را بگرد خود بگردانی!من تو را زنی فرونت با استقلال و رای و فکر میشناسم که بخاطر صفای روحی که در وجودت هست درد را شناخته و با نرم دلی فوق العاده ات در رفع و التیام آنها کوشیده ای… رمان پیشنهادی: دانلود رمان پاییز را فراموش کن فهیمه رحیمی  

دانلود رمان هنگـامه pdf از فهیمه رحیمـی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فهیمه رحیمـی مـیباشـد
موضوع رمان عاشقانه
خلاصه رمان هنگـامه
کـار بایـد از روی دلسوزی انجام بگیرد و خـودنمایی و خـودپسندی در ان نباشـد.
حقـیقت این است که تـو بایـد بکوشی تا همسرت را نجات بدهی و او را به فعالیت
گذشتـه بازگردانی.هنگـامه!تـو در خیلی امور لیاقت خـود را ازموده و آن را بکـار
انداختـه ای اینبار هم مثل گذشتـه خـودت مرکز دایره هستی و این تـو هستی
که بایـد دیگران را بگرد خـود بگردانی!من تـو را زنی فرونت با استقلال و رای و
فکر مـیشناسم که بخاطر صفای روحی که در وجودت هست درد را شناختـه و
با نرم دلی فوق العاده ات در رفع و التیام آنها کوشیـده ای…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان پاییز را فراموش کن فهیمه رحیمـی
 

لینک دانلود رمان هنگامه

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0