دانلود رمان وداد  از فاطمه نجفی 

دانلود رمان وداد از فاطمه نجفی 

ژانر : -

برگرفته از زندگی نگار فرهمند ۲۴ساله که به دلیل اعتقادات و تعصبات مذهبی سخت و سنگین در دوراهی عشق و آزادی قرار گرفته است تا چه پیش آید… اول رمان قدم هامو تند کردم به سمت ماشین ،جمالت وکیل که به آشنایی ناهید روانه دفترش شدم توی سرم اکو میشد وکیل: _خانم فرهمند بر طبق قانون مدنی و مقررا فقهی، طالق در اختیار مرد است و زن تنها با داشتن دلیل موجه و اثبات آن می تواند از دادگاه تقاضای طالق کند مگر این که زن وکالت در طالق یا حق طالق داشته باشد.وای بر من… وای بر منی که سه سال پیش به حرف پدرم اعتماد کردم وقتی در مورد متانت و وقارت پسر رفیق گرمابه و گلستانش می گفت و منی که در همان دیدار اول دلباخته پسری شدم که خطوط پیشانی اش نشان از جذبه خاصش میداد . سوار ماشین شدم و کیفم را پرت کردم صندلی عقب باید به فکر راه حلی باشم که اثبات کند….  

دانلود رمان وداد pdf از فاطمه نجفی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و جPDF
  نویسنده این رمان فاطمه نجفی مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان وداد
برگرفتـه از زندگی نگـار فرهمند ۲۴ساله که به دلیل اعتقادات و تعصبات مذهبی سخت و سنگین
در دوراهی عشق و آزادی قرار گرفتـه است
تا چه پیش آیـد…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان خط قرمز زندگی
قسمت اول رمان وداد
قدم هامو تند کردم به سمت ماشین ،جمالت وکیل که به آشنایی ناهیـد روانه دفترش شـدم تـوی سرم
اکو مـیشـد
وکیل:
_خانم فرهمند بر طبق قانون مدنی و مقررا فقهی، طالق در اختیار مرد است و زن تنها با
داشتن دلیل موجه و اثبات آن مـی تـواند از دادگـاه تقاضای طالق کند مـگر این که زن وکـالت در
طالق یا حق طالق داشتـه باشـد.وای بر من… وای بر منی که سه سال پیش به
حرف پدرم اعتماد کردم وقتی در مورد متانت و وقارت پسر رفیق گرمابه و گلستانش مـی گفت و
منی که در همان دیـدار اول دلباختـه پسری شـدم که خطوط پیشانی اش نشان از جذبه خاصش مـیـداد .
سوار ماشین شـدم و کیفم را پرت کردم صندلی عقب بایـد به فکر راه حلی باشم که اثبات کند….
 

لینک دانلود رمان وداد

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0