دانلود رمان ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد

دانلود رمان ورونیکا تصمیم میگیرد بمیرد

ژانر : -

ورونیکا دختر جوانی‌ که‌ به‌ دنبال‌ مرگ‌ رفته زندگی‌ را می‌یابد او نزدیک‌ یک‌ هفته‌ بین‌ زندگی‌ و مرگ‌ سرگردان‌ است ولی‌ آگاهی‌ اش‌ از مرگ‌ باعث‌ می‌شود شدیدتر زندگی‌ کند و کارهایی‌ را انجام‌ دهد که‌ پیش‌ از آن‌ هرگز نکرده‌ بود ورونیکا به‌ آن‌ چه‌ ندارد می‌اندیشد و زندگی‌ خود را دوباره‌ ارزیابی‌ می‌کند به نظر می رسد که ورونیکا هرچه می خواهد دارد شب ها برای تفریح بیرون می رود با مردهای جذاب ملاقات می کند اما شاد نیست در زندگی اش چیزی کم است برای همین است که صبح روز ۱۱ نوامبر سال ۱۹۹۷ تصمیم می گیرد بمیرد با قرص دست به خودکشی می زند و هرچند خودکشی اش موفق نیست دکتر به او..

دانلود رمان ورونیکـا تصمـیم مـیگیرد بمـیرد pdf از پائولو کوئلیو با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان پائولو کوئلیو مـیباشـد
موضوع رمان عاشقانه/خارجی
خلاصه رمان

ورونیکـا دختر جوانی‌ که‌ به‌ دنبال‌ مرگ‌ رفتـه زندگی‌ را مـی‌یابد او نزدیک‌ یک‌ هفتـه‌ بین‌ زندگی‌ و مرگ‌ سرگردان‌ است ولی‌ آگـاهی‌ اش‌ از مرگ‌ باعث‌ مـی‌شود شـدیـدتر زندگی‌ کند و کـارهایی‌ را انجام‌ دهد که‌ پیش‌ از آن‌ هرگز نکرده‌ بود ورونیکـا به‌ آن‌ چه‌ ندارد مـی‌اندیشـد و زندگی‌ خـود را دوباره‌ ارزیابی‌ مـی‌کند
به نظر مـی رسد که ورونیکـا هرچه مـی خـواهد دارد شب ها برای تفریح بیرون مـی رود با مردهای جذاب ملاقات مـی کند اما شاد نیست در زندگی اش چیزی کم است برای همـین است که صبح روز ۱۱ نوامبر سال ۱۹۹۷ تصمـیم مـی گیرد بمـیرد با قرص دست به خـودکشی مـی زند و هرچند خـودکشی اش موفق نیست دکتر به او..

لینک دانلود رمان

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0