دانلود رمان پاریس  از سارا محسنی

دانلود رمان پاریس  از سارا محسنی

ژانر : -

پاریس  چمدونا رو گرفت برد منم رفتم میدیدمش دلم میخواست کلشو بکنم سوار شدیم گوشیش زنگ زود رد کرد اتوسا: خوب چه خبر  هیچ خبرا‌دست شماست رنگش پرید اتوسا: خبری ندارم یواشکی یه پوزخند زدم  ارسام بهت زنگ زد باز؟  اتوسا: نه بابا  ظبط ماشین روشن کردم اهنگ: با تو توو راه شمال تاریک میشه آروم هوا بسته میشه آروم چشات شب جنگلو بارونو باد بارون میاد بارون میاد بارونو دوست داره زیاد میکنه یواش اون چشاشو باز میگه بهم بزن کنار بزن کنار تو این هوا بریم زیر بارون یواش خیس بشه اون صورت ناز بهم بگی تا تهش می مونم باهات می مونه باهام امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره بارون بباره بارون بباره اول رمان پاریس توام بخندی برا من دوباره بخونم برات نگاهت تو نگاهم  چشاتم کنار همه نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره بارون بباره بارون بباره توام بخندی برا من دوباره بخونم برات نگاهت تو نگاهم چشاتم کنار همه نگاه کنن به ما با اون دلبری کردنات تکست آهنگ شمال مهراد جم جلو همه بگو به من خیلی دوست دارم عشقه دلم همه جا تاریکشه یهو بوی عود میاد و شمعا روشن همه اگه پایه باشن وصل میکنیم… ما صبحو به شب جمع جمعِ عاشقا جمع , جمعِِ اینا رو هم عاشقتم امشب میخوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا با تو چه حالی داره بارون بباره بارون بباره توام بخندی برا من دوباره بخونم برات نگاهت تو نگاهم چشاتم کنار همه نگاه کنن به

دانلود رمان پاریس pdf از سارا محسنی لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان سارا محسنی مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه/غمـگین

خلاصه رمان پاریس
 چمدونا رو گرفت برد منم رفتم مـیـدیـدمش دلم مـیخـواست
کلشو بکنم سوار شـدیم گوشیش زنگ زود رد کرد
اتـوسا: خـوب چه خبر  هیچ خبرا‌دست شماست رنگش پریـد اتـوسا: خبری ندارم
یواشکی یه پوزخند زدم  ارسام بهت زنگ زد باز؟
 اتـوسا: نه بابا  ظبط ماشین روشن کردم اهنگ:
با تـو تـوو راه شمال تاریک مـیشـه آروم هوا بستـه
مـیشـه آروم چشات شب جنگلو بارونو باد
بارون مـیاد بارون مـیاد بارونو دوست داره
زیاد مـیکنه یواش اون چشاشو باز
مـیگـه بهم بزن کنار بزن کنار تـو این هوا بریم زیر
بارون یواش خیس بشـه اون صورت ناز
بهم بگی تا تـهش مـی مونم باهات مـی مونه باهام
امشب مـیخـوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا
با تـو چه حالی داره بارون بباره بارون بباره
رمان پیشنهادی:دانلود رمان عرق سگی مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان پاریس
تـوام بخندی برا من دوباره بخـونم برات نگـاهت تـو نگـاهم
 چشاتم کنار همه نگـاه کنن به ما با اون دلبری کردنات
امشب مـیخـوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا
با تـو چه حالی داره بارون بباره بارون بباره
تـوام بخندی برا من دوباره بخـونم برات نگـاهت تـو نگـاهم
چشاتم کنار همه نگـاه کنن به ما با اون دلبری
کردنات تکست آهنگ شمال مهراد جم
جلو همه بگو به من خیلی دوست دارم عشقه دلم همه
جا تاریکشـه یهو بوی عود مـیاد و شمعا روشن
همه اگـه پایه باشن وصل مـیکنیم… ما صبحو به شب جمع
جمعِ عاشقا جمع , جمعِِ اینا رو هم عاشقتم
امشب مـیخـوام بمونم من تا صبح کنارت این دریا
با تـو چه حالی داره بارون بباره بارون بباره
تـوام بخندی برا من دوباره بخـونم برات نگـاهت تـو نگـاهم
چشاتم کنار همه نگـاه کنن به

لینک دانلود رمان پاریس  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0