دانلود رمان پایان یک رابطه  از باران73

دانلود رمان پایان یک رابطه  از باران73

ژانر :

: با احساس تهوع شدیدی از خواب بیدار شد با شتاب به سمت دستشویی رفت و عق زد  اما چیزی بالا نیاورد سرگیجه امانش را بریده بود یک دستش را به سرش گرفت و با دست دیگرش شیر آب را باز کرد عرق های سردی روی پیشانیش نشسته بود صورتش را آب زد و بدون اینکه آن را خشک کند از دستشویی بیرون آمد به سمت اتاقش رفت و با بی‌حالی روی تخت نشست گوشی را از روی پاتختی برداشت… یک تماس بی پاسخ و یک پیام نخوانده داشت پیام را باز کرد:”یادت باشه … خودت خواستی یک تماس هم از همان شماره با حرص مبایلش را خاموش کرد و روی پاتختی پرت کرد بی توجه به حال خرابش برخاست و از اتاق بیرون رفت///

دانلود رمان پایان یک رابطه pdf از باران۷۳ با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمانباران۷۳ مـیباشـد

موضوع رمان:عاشقانه
خلاصه رمان:
با احساس تـهوع شـدیـدی از خـواب بیـدار شـد
با شتاب به سمت دستشویی رفت و عق زد  اما چیزی بالا نیاورد
سرگیجه امانش را بریـده بود یک دستش را به سرش گرفت و با دست دیگرش شیر آب را باز کرد عرق های سردی روی پیشانیش نشستـه بود
صورتش را آب زد و بدون اینکه آن را خشک کند از دستشویی بیرون آمد
به سمت اتاقش رفت و با بی‌حالی روی تخت نشست
گوشی را از روی پاتختی برداشت… یک تماس بی پاسخ و یک پیام نخـوانده داشت
پیام را باز کرد:”یادت باشـه … خـودت خـواستی
یک تماس هم از همان شماره
با حرص مبایلش را خاموش کرد و روی پاتختی پرت کرد
بی تـوجه به حال خرابش برخاست و از اتاق بیرون رفت///

لینک دانلود رمان پایان یک رابطه  

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0