دانلود رمان پرواز برای رهایی  از فاطمه جلالوند

دانلود رمان پرواز برای رهایی  از فاطمه جلالوند

ژانر :

:  دختری که از تاریکی و اجبار های زندگی اش گریزان است و اما این باید ها و نباید ها هستند که مسیر زندگی اش را مشخص می کنند. دختر قصه من به دنبال خوشبختی می گردد، به دنبال رهایی اما… صدای پای اسب هایی که سم هایشان را بر زمین می کوفتند میان شاخ و برگ درختان بلند قامت می پیچید و به دلهره لونه کرده در وجود سرما زده دخترک می افزود…

دانلود رمان پرواز برای رهایی pdf از فاطمه جلالوند با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان فاطمه جلالوند مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
 دختری که از تاریکی و اجبار های زندگی اش گریزان است و اما این بایـد ها و نبایـد ها هستند که مسیر زندگی اش را مشخص مـی کنند. دختر قصه من به دنبال خـوشبختی مـی گردد، به دنبال رهایی اما… صدای پای اسب هایی که سم هایشان را بر زمـین مـی کوفتند مـیان شاخ و برگ درختان بلند قامت مـی پیچیـد و به دلهره لونه کرده در وجود سرما زده دخترک مـی افزود…

لینک دانلود رمان پرو

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0