دانلود رمان پری دریایی  از mareya L(ماریا)

دانلود رمان پری دریایی  از mareya L(ماریا)

ژانر : -

پری دریایی  در پیچ وخم این دنیای پر از پستی بلندی پر از غم و شادی، به دور از هیاهو، مثل مار افعی چرا شد غم و اه مهمون لونه ما؟چرا نباید رحم کرد به آدم ها.چی شد اون مهر ومحبت دلها.چیکار کرد با ما این دنیا .از قدیم گفتند: خدا هیچ بشری اول رمان پری دریایی ولی خدای بزرگ مارو بدجوری دچار این بحران کرد. از عرشی بزرگ به فرشی کهنه رسوند. نمی دونم حکمت این اتفاقات، تاوان کدوم اشتباه بابام بود . دل رحیمش، یا انسانیتش؟ یا این که مورد امتحان پروردگارقرار گرفتیم!… این سواله که تو این مدت هر لحظه مثل خوره افتاده به جونم، الان دو ماهه بابا سکته کرده و یک گوشه افتاده و ما خونه ی خواهر بزرگم درنا، زندگی می کنیم. خونه ای نقلی که خود پدرم، سر جهیزیه به دختر بزرگش داده. چون شوهر خواهرم سامان، فقط یک دانشجوی بی کس بود که عاشق خواهرم شد بابام هم که خیلی آدم مومن و دل رحمیه با ازدواج و زندگی این دو جفت عاشق موافقت کرد، کمک کرد و این زندگی رو واسشون ساخت. ولی از رسم بد روزگار بود یا سادگی بابام که با اعتماد کردن به یک دانشجوی ۲۵ ساله که مدیر عامل شرکتش کرده بود، یک دانشجوی اس و پاس که جز پدر و مادر پیرش کسی رو نداشت، به نام فرزاد همایون که مدت ها برای جلب اعتماد بابای بیچاره و ساده لوح من خودش رو خوب نشون داد . چون پدر من پسری نداشت با جوان ها خیلی زود و راحت اوخت می گرفت و این شرایط باعث شد تا آقا فرزاد….  

دانلود رمان پری دریایی pdf از mareya L(ماریا) با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان mareya L(ماریا)مـیباشـد
موضوع رمان:عاشقانه/اجتماعی

خلاصه رمان پری دریایی
 در پیچ وخم این دنیای پر از پستی بلندی پر از غم و شادی، به دور از هیاهو، مثل مار افعی چرا شـد
غم و اه مهمون لونه ما؟چرا نبایـد رحم کرد به آدم ها.چی شـد اون مهر ومحبت دلها.چیکـار کرد با
ما این دنیا .از قدیم گفتند: خدا هیچ بشری
رمان پیشنهادی:دانلود رمان اربابی در ایران قدیم مسیحه زادخـو
قسمت اول رمان پری دریایی
ولی خدای بزرگ مارو بدجوری دچار این بحران کرد. از عرشی بزرگ به فرشی کهنه رسوند.
نمـی دونم حکمت این اتفاقات، تاوان کدوم اشتباه بابام بود .
دل رحیمش، یا انسانیتش؟ یا این که مورد امتحان پروردگـارقرار گرفتیم!…
این سواله که تـو این مدت هر لحظه مثل خـوره افتاده به جونم، الان دو ماهه بابا سکتـه کرده
و یک گوشـه افتاده و ما خـونه ی خـواهر بزرگم درنا، زندگی مـی کنیم.
خـونه ای نقلی که خـود پدرم، سر جهیزیه به دختر بزرگش داده. چون شوهر خـواهرم سامان،
فقط یک دانشجوی بی کس بود که عاشق خـواهرم شـد بابام هم که خیلی آدم مومن
و دل رحمـیه با ازدواج و زندگی این دو جفت عاشق موافقت کرد، کمک کرد و این زندگی رو واسشون ساخت.
ولی از رسم بد روزگـار بود یا سادگی بابام که با اعتماد کردن به یک دانشجوی ۲۵ ساله که
مدیر عامل شرکتش کرده بود، یک دانشجوی اس و پاس که جز پدر و مادر پیرش کسی رو نداشت،
به نام فرزاد همایون که مدت ها برای جلب اعتماد بابای بیچاره و ساده لوح من خـودش رو خـوب نشون داد .
چون پدر من پسری نداشت با جوان ها خیلی زود و راحت اوخت مـی گرفت
و این شرایط باعث شـد تا آقا فرزاد….
 

لینک دانلود رمان  پری دریایی  

  • رمان های مشابه
  • عوامل و نویسنده
  • دیدگاه ها0