دانلود رمان چشمانی به رنگ عشق  از مژگان19 

دانلود رمان چشمانی به رنگ عشق  از مژگان19 

ژانر :

: پس اگر میگفتی تا شقایق هست، حسرتی باید خورد جمله زیباتر میشدتو ببخشم سهراب که اگر در شعرت، نکته ای آوردم، انتقادی کردم بخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویا بخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرم زندگی رویا نیست زندگی پردرد است زندگی نامرد است…

دانلود رمان چشمانی به رنگ عشق pdf از مژگـان۱۹ با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان مژگـان۱۹ مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
پس اگر مـیگفتی تا شقایق هست، حسرتی بایـد خـورد جمله زیباتر مـیشـدتـو ببخشم سهراب که اگر در شعرت، نکتـه ای آوردم، انتقادی کردم بخدا دلگیرم، از تمام دنیا، از خیال و رویا بخدا دلگیرم، بخدا من سیرم، نوجوانی پیرم زندگی رویا نیست زندگی پردرد است زندگی نامرد است…

لینک دانلود رمان چشمانی به رنگ عشق 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0