دانلود رمان چشمان سرد  از رویا 

دانلود رمان چشمان سرد  از رویا 

ژانر :

: یک دختر تنها!بی کس!پیله تنهاییش راخودش تنیده!پیله اش سنگیست!اماسنگ هم فروخواهدریخت کافیست که جویباری عاشقانه نرم ولطیف ازکنارش گذرکند!کجاست این جویبار؟ اومینوازدهمچون اسمش طنین مینوازدتادرگیرودار دنیا ازناملایماتش بگریزد!اوراخسته کرده اند.لبخندراازاوگرفته برایش غم به ارمغان آورده اند>کجایی جویباربایدتن اوراغسل دهی.خسته درپی انتهای زندگیش راه میرود!چندیست که کشتی شکسته قلبش پهلونگرفته وتنهادردریای خروشان سرگردان است! طنین اش رامییشنوی؟نوای دردمینوازد!

دانلود رمان چشمان سرد pdf از رویا با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان رویا مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه
خلاصه رمان:
یک دختر تنها!بی کس!پیله تنهاییش راخـودش تنیـده!پیله اش سنگیست!اماسنگ هم فروخـواهدریخت کـافیست که جویباری عاشقانه نرم ولطیف ازکنارش گذرکند!کجاست این جویبار؟
اومـینوازدهمچون اسمش طنین مـینوازدتادرگیرودار دنیا ازناملایماتش بگریزد!اوراخستـه کرده اند.لبخندراازاوگرفتـه برایش غم به ارمغان آورده اند>کجایی جویباربایـدتن اوراغسل دهی.خستـه درپی انتـهای زندگیش راه مـیرود!چندیست که کشتی شکستـه قلبش پهلونگرفتـه وتنهادردریای خروشان سرگردان است!
طنین اش رامـییشنوی؟نوای دردمـینوازد!

لینک دانلود رمان چشمان سرد 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0