دانلود رمان کاکتوس وحشی  از رکسانا طاهری

دانلود رمان کاکتوس وحشی  از رکسانا طاهری

ژانر : -

کاکتوس وحشی ماجرای زندگی دختری به اسم آهو هستش که تا وقتی تو خونه ی پدری بوده با اذیت و آزار های پدرش روبرو میشه و حتی آزارهای پدرش باعث میشه برادر آهو و همسرش تا مرز جدایی برن. پدر آهو اصرار میکنه تا اون با آخرین خواستگارش ازدواج کنه و آهو هم میگه اگر مجبور به این ازدواج بشه برای همیشه خانواده اش رو ترک میکنه.اما پدرش اهمیتی نمیده و آهو رو مجبور میکنه با تورج ازدواج کنه شب عروسی بعد از رفتن مهمان ها آهو به تورج میگه دوسش نداره و ازش میخواد انسانیت به خرج بده و بزاره ازش جدا بشه … تورج هم که شرایطی مشابه شرایط آهو داشته قبول میکنه و اونو به خ و نه ی برادرش که مدتها بود از خانواده جدا شده بود میبره و فردای روز عروسی آهو و تورج از هم جدا میشن آهو برای ادامه ی تحصیل به اصفهان میره و اونجا با همبازی بچگیهاش سپهر روبرو میش… اول رمان کاکتوس وحشی عصر یکی از روزهای کسالتبار مرداد بود و من در انبساط و رخوت پوچی فرو رفته بودم . غرق در اوهام تلخ و شیرین زندگی بودم که صدای مشت هایی که به در کوفته میشد مرا از تخیالت پراکنده ام بیرون کشید .با وحشت به سوی در خانه دویدم . زنگ در به صدا درنیامده بود و من متعجب بودم چه کسی بدون زنگ زدن چنین بی پروا به در خانه می کوبد .وقتی در راباز کردم دیدم کسی پشت در نیست اما صدا همچنان می امد.در این لحظه از اشتباهی که کرده بودم خنده ام گرفت. خانم مظفری .همسایه مان بود که در …

دانلود رمان کـاکتـوس وحشی pdf از رکسانا طاهری با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
  نویسنده این رمان رکسانا طاهری مـیباشـد
موضوع رمان : عاشقانه/اجتماعی
خلاصه رمان کـاکتـوس وحشی
ماجرای زندگی دختری به اسم آهو هستش که تا وقتی تـو خـونه ی پدری بوده با اذیت و
آزار های پدرش روبرو مـیشـه و حتی آزارهای پدرش باعث مـیشـه برادر آهو و همسرش تا مرز جدایی برن.
پدر آهو اصرار مـیکنه تا اون با آخرین خـواستگـارش ازدواج کنه و آهو هم مـیگـه اگر مجبور به این ازدواج بشـه
برای همـیشـه خانواده اش رو ترک مـیکنه.اما پدرش اهمـیتی نمـیـده و آهو رو مجبور مـیکنه با تـورج ازدواج کنه
شب عروسی بعد از رفتن مهمان ها آهو به تـورج مـیگـه دوسش نداره و ازش مـیخـواد انسانیت به خرج بده و
بزاره ازش جدا بشـه … تـورج هم که شرایطی مشابه شرایط آهو داشتـه قبول مـیکنه و اونو به خ و نه ی
برادرش که مدتـها بود از خانواده جدا شـده بود مـیبره و فردای روز عروسی آهو و تـورج از هم جدا مـیشن
آهو برای ادامه ی تحصیل به اصفهان مـیره و اونجا با همبازی بچگیهاش سپهر روبرو مـیش…
رمان پیشنهادی:
دانلود رمان خاکستر یک احساس
قسمت اول رمان کـاکتـوس وحشی
عصر یکی از روزهای کسالتبار مرداد بود و من در انبساط و رخـوت پوچی فرو رفتـه بودم . غرق در اوهام تلخ و
شیرین زندگی بودم که صدای مشت هایی که به در کوفتـه مـیشـد مرا از تخیالت پراکنده ام بیرون کشیـد .با وحشت به
سوی در خانه دویـدم . زنگ در به صدا درنیامده بود و من متعجب بودم چه کسی بدون زنگ زدن چنین بی پروا به
در خانه مـی کوبد .وقتی در راباز کردم دیـدم کسی پشت در نیست اما صدا همچنان مـی امد.در این لحظه از اشتباهی
که کرده بودم خنده ام گرفت. خانم مظفری .همسایه مان بود که در …

لینک دانلود رمان کاکتوس وحشی 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0