دانلود رمان کرم درونیم  

دانلود رمان کرم درونیم  

ژانر :

درباره دختری به اسم رز هست که شدیدا فضوب و کنجکاوه/// دختر شر و شیطونی که همه از دستش عاصی هستن/// و روزی سر این فضولی و کنجکاوی زندگیش از این رو به اون رو میشه///

دانلود رمان کرم درونیم pdf از سعیـده پورمهدی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
   نویسنده این رمان سعیـده پورمهدی مـی باشـد
موضوع رمان:طنز
خلاصه رمان
درباره دختری به اسم رز هست که شـدیـدا فضوب و کنجکـاوه///
دختر شر و شیطونی که همه از دستش عاصی هستن///
و روزی سر این فضولی و کنجکـاوی زندگیش از این رو به اون رو مـیشـه///

لینک دانلود رمان