دانلود رمان کوچه های خاطره  از نسرین سیفی

دانلود رمان کوچه های خاطره  از نسرین سیفی

ژانر :

: صنوبردریک خانواده بسیارفقیرباپدری معتادوزورگووخواهروبرادران بسیار زندگی میکند که دریک اتاق ازحیاطی بزرگ که پرازهمسایه های رنگارنگ است زندگی نابسامانی دارد تنهاصغری خانم پیرزنی که بچه ندارد همدم لحظه های سخت اوست بارفتن از خانه صغری خانم علی رغم علاقه بسیارزیادصنوبر به درس پدرش میخواهد اورا به یک پیرمردمعتاد بدهد ولی صنوبرعاشق…

دانلود رمان کوچه های خاطره pdf از نسرین سیفی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان نسرین سیفی مـیباشـد
موضوع رمان :عاشقانه 
خلاصه رمان:
صنوبردریک خانواده بسیارفقـیرباپدری معتادوزورگووخـواهروبرادران بسیار زندگی مـیکند که دریک اتاق ازحیاطی بزرگ که پرازهمسایه های رنگـارنگ است زندگی نابسامانی دارد تنهاصغری خانم پیرزنی که بچه ندارد همدم لحظه های سخت اوست بارفتن از خانه صغری خانم علی رغم علاقه بسیارزیادصنوبر به درس پدرش مـیخـواهد اورا به یک پیرمردمعتاد بدهد
ولی صنوبرعاشق…

لینک دانلود رمان کوچه های خاطره 

  • رمان های مشابه
  • دیدگاه ها0