دانلود رمان گرگ زاده و سوفیا  بهاره حسینی 

دانلود رمان گرگ زاده و سوفیا  بهاره حسینی 

ژانر : -

گرگ زاده و سوفیا دیوید با تزریق آمپول در دوران شیرخواره بودنش،هورمون هایش تغییر می کند و خونش با خون و خوی حیوانی مخلوط می شود مردی برای آموزش و کنترل دیوید خوانواده اش را نابودمی کند و اورا با خود به خانه اش می برد بی آنکه بدانند مادرش هنوز زنده است‌ طی جریاناتی دیوید با سوفیا آشنا می شه ناپدری دنیل که می دونه اگه دیوید عشقی رو به قلبش راه بده رام کردنش براش سخت می شه سوفیا رو تهدید می کنه و سعی داره از دیوید دورش کنه دیوید تحت تاثیر داروهایی که ناپدریش به خوردش می ده تبدیل به یک گرگینه ی وحشی می،شه و همه رو قتل عام می کنه دانلود رمان ویرانگر فرشته تات شهدوست متن اول رمان گرگ زاده و سوفیا تا جایی که سوفیا دوباره وارد زندگیش می شه و راز های بزرگ زندگیش از جمله زنده موندن مادرش و خواهرش رو بر ملا می کنه اون موقعه است که دیوید می فهمه چی شده و انتقامات واقعی از خاندان ناپدریش رو شروع میکنه توي راه روي بیمارستان راه می رم و از استرس زیاد به کف دستم مشت می زنم “mery “نگرانیم رو بیشتر می کنه،پرستار از اتاق میاد بیرون صداي ناله هاي ظریف و آهسته ي ومی گه: آقاي ویلیام همسرتون خواستن موقع به دنیا اومدن پسرتون کنارشون باشید سري تکون می دم وباهاش وارد اتاق می شیم مري با چشم هاي خوشگل و خمارش بهم زل زده و دستم رو محکم گرفته؛گوش هام هیچی نمی شنوه جز صداي درد کشیدن مري روي عقربه هاي ساعت قهوه اي رنگم که هدیه ي مري بود زوم کردم و منتظر صداي گریه بچه

دانلود رمان گرگ زاده و سوفیا pdf بهاره حسینی با لینک مستقـیم
برای اندرویـد و کـامپیوتر و PDF
نویسنده این رمان بهاره حسینی مـیباشـد
موضوع رمان:خـوناشامـی/عاشقانه/تخیلی
خلاصه رمان گرگ زاده و سوفیا
دیویـد با تزریق آمپول در دوران شیرخـواره بودنش،هورمون هایش تغییر مـی کند و
خـونش با خـون و خـوی حیوانی مخلوط مـی شود
مردی برای آموزش و کنترل دیویـد خـوانواده اش را نابودمـی کند و
اورا با خـود به خانه اش مـی برد بی آنکه بدانند مادرش هنوز زنده است‌
طی جریاناتی دیویـد با سوفیا آشنا مـی شـه ناپدری دنیل که مـی دونه
اگـه دیویـد عشقـی رو به قلبش راه بده رام کردنش براش سخت مـی شـه
سوفیا رو تـهدیـد مـی کنه و سعی داره از دیویـد دورش کنه
دیویـد تحت تاثیر داروهایی که ناپدریش به خـوردش مـی ده تبدیل
به یک گرگینه ی وحشی مـی،شـه و همه رو قتل عام مـی کنه
دانلود رمان ویرانگر فرشتـه تات شـهدوست
متن اول رمان گرگ زاده و سوفیا
تا جایی که سوفیا دوباره وارد زندگیش مـی شـه و راز های بزرگ زندگیش
از جمله زنده موندن مادرش و خـواهرش رو بر ملا مـی کنه
اون موقعه است که دیویـد مـی فهمه چی شـده و انتقامات واقعی از خاندان ناپدریش رو شروع مـیکنه
تـوي راه روي بیمارستان راه مـی رم و از استرس زیاد به کف دستم مشت مـی زنم
“mery “نگرانیم رو بیشتر مـی کنه،پرستار از اتاق مـیاد بیرون
صداي ناله هاي ظریف و آهستـه ي
ومـی گـه:
آقاي ویلیام همسرتـون خـواستن موقع به دنیا اومدن پسرتـون کنارشون باشیـد
سري تکون مـی دم وباهاش وارد اتاق مـی شیم
مري با چشم هاي خـوشگل و خمارش بهم زل زده و دستم رو محکم گرفتـه؛گوش هام هیچی نمـی
شنوه جز صداي درد کشیـدن مري
روي عقربه هاي ساعت قهوه اي رنگم که هدیه ي مري بود زوم کردم و منتظر صداي گریه بچه

لینک دانلود رمان

  • 45 views